Smittskyddslagen – vad gäller egentligen?

Reporter: Anders Johansson, Malin Wahlberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Den som blir smittad av covid-19 är skyldig att följa de förhållningsråd som ges enligt smittskyddslagen.

Annars riskerar personen att bli anmäld.

”Smittskyddsläkaren får i sin tur under särskilda förutsättningar ansöka om isolering”, skriver Folkhälsomyndighetens jurister i ett mejl till Aftonbladet.

Den 18 april träder den nya krislagen i kraft som ger regeringen rätt att vidta en mängd åtgärder utan att först gå via riksdagen. Syftet är stoppa coronaviruset och ger bland annat regeringen makt att genomföra begränsningar i resandet, stoppa transporter och stänga ner köpcentrum. 

Tills lagen träder i kraft är det smittskyddslagen som gäller för att minska spridningen av covid-19. Enligt lagen har alla en skyldighet att ”genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning”. 

Men hur fungerar lagen i praktiken? Aftonbladet har tagit hjälp av Folkhälsomyndighetens jurister för att svara på några vanliga frågor.

1. Om man tror att man har coronasmittan, måste man rapportera det till någon? Till vem?

Nej, i det här läget behöver man inte det men för att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19 stanna hemma och undvika sociala kontakter.

2. Covid-19 är en sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Vad är en person som bekräftats smittad med covid-19/corona skyldig att göra?

Den som bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom ska följa de
förhållningsregler som hen har fått av sin behandlande läkare. Om
förhållningsreglerna inte följs kan mer ingripande åtgärder bli aktuella, till exempel isolering.

3. Måste man berätta för folk i sin omgivning eller sin arbetsgivare att man har coronasmittan?

Den som är smittad av covid-19 ska följa de förhållningsregler som hen har fått av behandlande läkare. I situationer där en beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma ska hen dessutom informera de personer som hen kommer i kontakt med.

4. Om det finns ett bekräftat coronafall på mitt barns skola/förskola, har jag rätt att veta det? Har jag rätt att få veta vilken personal/elev/klass det gäller?

Det råder sekretess för uppgifter om vem eller vilka som har smittan. Efter att ha fått ett samtycke från elevens föräldrar kan skolan informera klassen eller andra berörda. Kolla gärna vad Skolverket säger om hur det hanteras praktiskt.

Barn med symtom ska skickas hem

5. En elev/barn på förskolan är krassligt och visar symtom som kan vara corona. Föräldrarna skickar ändå barnet till skolan/förskolan och hämtar det inte fastän personalen ber dem göra det. Vad gäller här?

Elever/barn som har symtom ska stanna hemma eller skickas hem om de insjuknar. Här finns mer information som Folkhälsomyndigheten tagit fram tillsammans med Skolverket.

6. Äldreboenden med besöksförbud, har de rätt att släppa ut de gamla så att de kan träffa besökare utanför själva byggnaden?

Besöksförbudet finns för att skydda de äldre. Det finns inget förbud för de äldre att gå ut, men det är viktigt att både verksamhetsansvariga och de äldre följer de rekommendationer och råd som kommer från Folkhälsomyndigheten, läkare, smittskyddsläkare eller andra myndigheter. Här finns Folkhälsomyndighetens allmänna råd där det finns särskilda regler för äldre.

7. Om en person hostar och nyser helt öppet i en matbutik, vad säger lagen om det? Om jag som enskild ser det, vad ska jag göra?

Alla i Sverige har en skyldighet och ett ansvar för att förhindra spridning av covid-19.

Den som blir smittad av covid-19 är skyldig att följa de förhållningsråd som ges enligt smittskyddslagen
Foto: TT/GETTY IMAGES
Den som blir smittad av covid-19 är skyldig att följa de förhållningsråd som ges enligt smittskyddslagen

8. Vad kan privatpersoner kräva (enligt lag) av den som är coronasmittad, exempelvis om man har en granne eller arbetskollega eller annan elev/personal på mitt barns skola som tycks ha tydliga symtom?

Personer som är diagnostiserade med covid-19 ska följa de förhållningsregler som hen har fått av behandlande läkare. Personer som endast visar symtom men inte är diagnostiserade med covid-19 har en allmän plikt att förhindra smittspridning enligt smittskyddslagen och bör även följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och stanna hemma samt undvika sociala kontakter.

Kan ansöka om isolering

9. Långt ifrån alla som har symtom testas och får bekräftat att det är corona de har. Hur problematiskt är det att en stor del av fallen av en sjukdom som lyder under smittskyddslagen inte är diagnosticerade?

Så länge alla följer de allmänna rekommendationerna att stanna hemma vid
symptom är det tillräckligt för att smittspridningen ska bli långsam.

10. Vad finns det för påföljder för den som bryter mot smittskyddslagen?

Personer som har bekräftas smittade med covid-19 ska följa de förhållningsråd som hen har fått av behandlande läkare. Om personen i fråga inte följer dessa förhållningsregler ska behandlande läkare anmäla detta till smittskyddsläkaren som i sin tur under särskilda förutsättningar får ansöka om isolering till förvaltningsrätten, som därefter kan besluta. Beslut om isolering får meddelas endast om det finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas.

11. Hur många sådana aktuella fall kopplade till nya coronasmittan finns det för närvarande?

Det är inga uppgifter som Folkhälsomyndigheten har. Det sköts av ansvarig
smittskyddsläkare.

Publicerad: