Asylsökande måste lära sig om Sverige

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni tror på att ge obligatorisk samhällsintroduktion till alla asylsökande tidigt i asylprocessen. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery / TT
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni tror på att ge obligatorisk samhällsintroduktion till alla asylsökande tidigt i asylprocessen. Arkivbild.

Nu tas ett första steg mot att införa obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.

– Det blir obligatoriskt för alla och går inte att välja bort, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att ge Migrationsverket i uppdrag att ta fram detaljerna för hur introduktionen ska gå till.

Utgångspunkten är att den ska ges under två till tre dagar redan under den allra första tiden i landet. Det ska vara obligatoriskt för alla vuxna asylsökande, men även 15–18-åringar ska delta.

– De kommer att få en utbildning om livet i Sverige, om utbildning, lagar, demokrati, normer och värderingar. Någonting som är oerhört viktigt för alla att ha med sig, säger Nyamko Sabuni till TT.

Någon typ av sanktion

Den som inte deltar i undervisningen ska få någon form av sanktion, anser Sabuni, till exempel att bli av med dagersättningen. Men exakt vilken typ av sanktion ska Migrationsverket titta närmare på.

I dag ingår samhällsundervisning som en del av SFI för de som har fått uppehållstillstånd, och det finns även olika frivilliga initiativ.

Men den första obligatoriska introduktionen är tänkt att ske på hemspråket.

– Att få den här viktiga informationen tidigt i processen – på ett språk man behärskar – lägger bättre förutsättningar för vidare etablering i samhället, säger Nyamko Sabuni.

Punkt i januariavtal

Åtgärden finns med som en punkt i 73-punktsprogrammet mellan S, MP, C och L. Där står även att undervisning i svenska ska vara obligatoriskt från dag ett i Sverige. Den delen är dock inte med i detta uppdrag.

Migrationsverket får till den 3 augusti på sig att ta fram ett förslag. Planen är att obligatorisk samhällsintroduktion ska kunna införas från nästa år.

Publicerad: