Region Uppsala förbereder för ökad psykisk ohälsa

Nu ska du kunna få hjälp med stress och utmattning, paniksyndrom och social ångest via nätet.
Nu ska du kunna få hjälp med stress och utmattning, paniksyndrom och social ångest via nätet.

Allt fler riskerar att drabbas av psykisk ohälsa i spåren av coronaviruset.

Därför väljer nu Region Uppsala att erbjuda fler psykologhjälp – via nätet.

– Nu kan fler få hjälp på distans, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Fler personer med psykisk ohälsa erbjuds nu att få terapi via nätet. Behandlingen kommer bland annat att omfatta fler typer av psykisk ohälsa, samtidigt utökas antalet behandlande psykologer för att möta den förmodade anstormningen.

– Utbyggnaden är efterlängtad och ligger helt rätt i tiden, med tanke på den pågående pandemin som ökar ohälsan samtidigt som fler vill söka vård digitalt. Nu kan fler få hjälp på distans, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.
Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Projekt med KBT via nätet utökas

Sedan 2018 driver Region Uppsala ett projekt där personer med vissa typer av psykisk ohälsa erbjuds KBT-behandling via nätet. Sedan tidigare har behandling erbjudits för sömnsvårigheter och depression.

Nu utökas utbudet med stress och utmattning, paniksyndrom och social ångest, samtidigt som antalet psykologer ökar.

– Vi har inte haft någon kö tidigare, men nu när antalet typer av psykisk ohälsa som tas omhand utökas, krävs det fler behandlare för att vi ska kunna möta upp det ökade söktryck som vi förväntar oss, säger Amanda Simonsson, projektledare på Nära vård och hälsa.

Publisert:

LÄS VIDARE