Förskolebarn

Blöjbeslut påverkar hundratals kommuner

Av: 

TT

NYHETER

Gratis blöjor på förskolan kan bli ett krav i hela landet.

Det kan slå hårt mot hundratals kommuner – samtidigt som det innebär sparade hundralappar för småbarnsfamiljer.

Måltider till barnen ingår i förskoleavgiften. Kläder gör det inte. I en gråzon däremellan finns blöjorna.

– Jag har inte ens reflekterat över det. Det känns naturligt att ta med sig blöjor hemifrån, säger Malin Palm när hon lämnar ett nytt paket blöjor till dottern Edith på Sjöhästens förskola i Malmö.

Frågan har varit omtvistad i många år. Hundratals kommuner har bestämt att blöjor är något som föräldrar får ta med sig till förskolan, medan vissa kommuner tillhandahåller det gratis i förskolans lokaler.

Tidigare har det inte funnits något rätt eller fel. Men det kan förändras efter en unik rättstvist mellan Värmdö kommun och en privat förskola, där förskolan krävs på 30 000 kronor i vite för att den inte stod för blöjkostnaden, enligt domen i kammarrätten.

Den privata förskolan, som till sitt försvar jämför blöjor med kläder, har överklagat domen men Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte fattat beslut om prövning.

Upp till tio miljoner

Om domen vinner laga kraft måste resten av landets kommuner förhålla sig till det nya kravet.

Vissa har redan börjat räkna på vad det skulle kosta. Malmö stad med ungefär 20 000 förskolebarn och 240 kommunala förskolor, har i en preliminär beräkning kommit fram till att det skulle kosta kommunen mellan 3,5 och tio miljoner kronor. Kostnaden varierar beroende på en rad faktorer, inte minst vad blöjorna skulle kosta att köpa in. Oavsett vad summan blir finns det i nuläget ingen budget för det.

– Antingen får det ske på bekostnad av förskoleverksamheten i övrigt. Eller så lyfter man upp det på en kommunpolitiskt övergripande nivå. Oavsett är det klart att det blir på bekostnad av annan verksamhet, säger Anna-Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef vid Malmö stad.

TT: Har föräldrar önskat det här?

– Frågar man enskilda föräldrar kan det säkert ha funnits diskussioner. Men på övergripande nivå för förvaltningen har vi inte fått några signaler om att det skulle ha varit ett bekymmer.

"Onödig prioritering"

På Sjöhästens förskola i Malmö sätter personalen ut lappar vid barnens fack när föräldrarna behöver fylla på med nya blöjor.

Malin Palm uppskattar att det går åt ungefär ett blöjpaket i månaden, vilket kostar drygt hundra kronor.

– Jag förstår så klart att det är en kostnad. Det är dyrt att ha barn, och blöjor utgör en stor del av det. Men det hade man behövt betala för även om barnet inte gick i förskolan, säger hon.

Hon tycker att utgifter för blöjor är något man är beredd på och räknar med när man skaffar barn.

– Det känns som många kommuner redan är hårt pressade när det kommer till att tillhandahålla saker till sina medborgare. Att de ska stå för blöjor också känns som en onödig prioritering.

Inom ett halvår kommer besked om huruvida blöjtvisten kommer att tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen eller inte.

Rättad: I en tidigare version förekom ett felaktigt förnamn, rätt är att föräldern i texten heter Malin Palm.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på barnkläder – 70% rabatt på märkeskläder

Kids Brand Store

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Förskolebarn

Högsta förvaltningsdomstolen

Värmdö

Falköping

Gullspång

Huddinge

Skolverket