Facket om hoten mot Sabina: ”Ser allvarligt på situationen”

avGustaf Tronarp

Sabina är starkt kritisk till hur rektorn agerat efter att hon hotats av flera elever.

Men Joakim Östling, biträdande grundskolechef på Huddinge kommun, anser att skolan gjort allt för allt hitta en lösning på situationen.

– Det är oerhört tråkigt att det har blivit som det blivit. Men som jag ser det har vi gjort vad vi kunnat, säger han.

Läraren Sabina slog larm om att hon utsattes för hot och trakasserier av ett tjejgäng på en skola i Huddinge. Men 27-åringen upplevde inte att rektorn ville ta tag i problemen. Efter drygt en månad bestämde hon sig för att sluta.

Anneli Amrén är huvudskyddsombud på Lärarförbundet. Hon anser att skolledningen hade kunnat göra mer.

– Jag ser allvarligt på situationen. Vi lärare arbetar med människor, och hotfulla situationer kan förekomma. Men man ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats, säger hon.

– Vi har haft en dialog med ledningen där vi diskuterat olika lösningar. Vi har inte varit överens i alla delar, och som skyddsombud skulle jag önska att rektorerna var lite mer på tårna.

1 av 2 | Foto: PONTUS ORRE

Utreds av polisen

Joakim Östling, biträdande grundskolechef på Huddinge kommun, beklagar det inträffade.

– Det är oerhört tråkigt att det har blivit så här. Men som jag ser det så har vi gjort vad vi kunnat, säger han.

– Det skolledningen har kännedom om är att elever planerat att misskreditera den här läraren på sociala medier. Jag känner inte till att det ska ha framförts andra typer av hot.

Händelsen har anmälts till polisen och Arbetsmiljöverket.

– Jag upplever att skolan har gjort en gedigen utredning kring detta. Vi har rutiner för att skapa en trygg miljö för både elever och personal, och de har vi följt.

– Nu är det upp till polisen att ta reda på exakt vad som hänt.

”Droger får inte förekomma”

Skolledningen har diskuterat situationen med andra lärare. Enligt Joakim Östling delar de inte Sabinas bild av att tjejgänget sprider otrygghet.

– Ingen av kollegorna har gett uttryck för att de känner någon oro. Den här skolan fungerar väl. Därmed inte sagt att det aldrig sker incidenter.

Hur ser du på att elever i högstadiet är drogpåverkade i skolan?

– Vi ska ha en trygg och säker miljö i skolan, och då får droger naturligtvis inte förekomma. Men det är inget som lyfts till mig som något utbrett problem på våra skolor.

ARTIKELN HANDLAR OM