Förtidsrösta i EU-valet 2019

Så gör du för att rösta före den 26 maj

Har du inte tid att ta dig till vallokalerna den 26 maj?

Ingen fara.

Fram till valet den 26 maj kan du förtidsrösta redan nu.

Den 8 maj öppnade förtidsröstlokalerna för valet till Europaparlamentet. För att ta reda på var just du kan förtidsrösta finns information på Valmyndighetens hemsida eller ring Valupplysningen på telefonnummer 020-825 825.

Glöm inte id-handlingar och röstkort. I Sverige ska alla som är registrerade i den svenska röstlängden få ett röstkort innan den 8 maj hem på posten. Skulle ditt röstkort försvinna kan ett nytt ofta skrivas ut i förtidsröstlokalen.

Så här förtidsröstar du

1. Ta vallkuvert och valsedlar. Dessa finns på en avskärmad plats i förtidsröstlokalen. Vill du inte att någon ska se vad du röstar på kan det vara bra att ta valsedlar från flera olika partier.
2. Gör i ordning din röst bakom skärmen.
3. Lämna valkuvertet till röstmottagaren i lokalen.
4. Röstmottagaren i lokalen antecknar att du har röstat. Valkuvertet med valsedeln klistras igen av röstmottagaren och skickas till din vallokal.

Id-handlingar och röstkort

För att få rösta måste du ta med id-handlingar till vallokalen. Skulle det vara så att du inte själv kan legitimera dig kan du göra på följande sätt:

Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Ett röstkort ska alla som är anmälda till den svenska röstlängden få hem på posten före den 8 maj. Skulle du trots det inte ha ett röstkort kan ett nytt skrivas ut av röstmottagaren i förtidsröstlokalen.

Vad händer med din förtidsröst?

När du förtidsröstar har röstmottagaren ingen röstlängd att bocka av. Därför skickas din röst till din vallokal. Vilken vallokal och valkrets du tillhör står på ditt röstkort. I vallokalen prickas du av i röstlängden och röstkortet skiljs från valkuvertet eller valkuverten.

Kan jag ångra en röst?

Du kan ångra en röst genom att rösta i din vallokal på valdagen.

Det går inte att förtidsrösta flera gånger. Då blir alla röster ogiltiga.

Glöm inte id-handlingar och röstkort när du förtidsröstar.
Glöm inte id-handlingar och röstkort när du förtidsröstar.
Publisert:

LÄS VIDARE