Storsatsning mot korruption inom polisen

TT

Publicerad 2024-03-27

Polisens avdelning för särskilda utredningar hårdsatsar mot korruption och insiderverksamhet. Arkivbild.

Polisen ska bli bättre på att upptäcka och förebygga korruption och insiderverksamhet. Avdelningen för särskilda utredningar hårdsatsar mot brotten.

”Vi behöver utveckla och stärka vår förmåga”, säger kanslichef Jan Carlsson.

Det är i avdelningens årsrapport som lämnats in till regeringen som det framgår att ett arbete har inletts.

Projektet – som ska stärka avdelningens förmåga att upptäcka och motverka korruption och insiderverksamhet inom rättsväsendet – rullade i gång under slutet av 2023 och i år har en speciell arbetsgrupp fått i uppdrag att driva arbetet framåt.

”Korruption och insiderverksamhet riskerar att allvarligt skada viktiga samhällsfunktioner och i förlängningen demokratin”, säger Jan Carlsson, biträdande avdelningschef och kanslichef, i ett pressmeddelande.

Särskilda utredningar är en fristående avdelning inom polismyndigheten som har till uppgift att förebygga, förhindra samt utreda eventuella brott som begåtts av anställda inom polisen – men även av åklagare, domare och andra befattningshavare.

Under 2023 inkom totalt 6 604 ärenden till avdelningen, lejonparten av dem riktar sig mot poliser. Tjänstefel, dataintrång och våldsbrott är de vanligaste brottskategorierna som anmäls.