Grav får öppnas efter 28 år för faderskapstest

Peter Wallberg/TT

Publicerad 2023-12-12

Högsta domstolen har sagt ja till gravöppning för faderskapstest. Gravarna på bilden har inget att göra med graven i i artikeln. Arkivbild.

Högsta domstolen har sagt ja till att öppna en 28 år gammal grav för att ett eventuellt faderskap ska kunna fastställas, rapporterar Dagens Juridik.

En 61-årig man som fötts inom ett äktenskap där båda föräldrarna är avlidna, hävdade att hans biologiska pappa är en annan man som också är avliden sedan snart 30 år. Som bevis åberopades mammans dagboksanteckningar, DNA-släktutredningen och förhör med släktforskare. Tingsrätten avvisade dock 61-åringens begäran att slå fast faderskapet.

Då gick 61-åringen till hovrätten och begärde att en rättsgenetisk undersökning skulle göras av vävnader från den avlidne mannen som 61-åringen anser vara hans biologiska pappa. Det motsatte sig dock den avlidne mannens barn. Men hovrätten gav 61-åringen rätt.

Nu har även Högsta domstolen (HD) prövat fallet, enligt Dagens Juridik. HD slår fast att motintressena inte väger tyngre än 61-åringens intresse av att få kännedom om sin identitet och sitt ursprung.