JO fann stora brister på ungdomshem

TT

Publicerad 2023-05-11

Ett av statens ungdomshem hade allvarliga brister när JO kom på ett oanmält besök. Arkivbild.

Efter en oanmäld inspektion på det särskilda ungdomshemmet Nereby utanför Göteborg riktar Justitieombudsmannen (JO) hård kritik med hur det sköts.

”Situationen vid ungdomshemmet Nereby är mycket oroväckande och det finns förhållanden som är oacceptabla”, säger JO Thomas Norling i ett pressmeddelande.

I ungdomshemmet, som drivs av Statens institutionsstyrelse (Sis), fann JO flera allvarliga brister vid inspektionen den 14–15 februari.

Enligt inspektionsprotokollet fanns direkt olämpliga lokaler i Kungälv där en del av verksamheten bedrivs. En anställd betecknade lokalerna där som ”råttbon”, enligt JO som också slår ned på att nyanställd personal inte hade fått gå Sis grundutbildning och att intagna måste ta av sig nakna inför personal vid kroppsbesiktningar.

Nereby hade dessutom placerat några barn under 13 år ihop med 13–16-åringar. Och JO upptäckte en nioåring som satt ensam eftersom hemmet av säkerhetsskäl ville skydda honom från äldre barn.

”Jag anser det djupt otillfredsställande att det nioåriga barnet enbart på grund av sin ålder behövde utsättas för en så ingripande tvångsåtgärd som vård i enskildhet innebär”, kritiserar Thomas Norling.

JO kräver att Nereby ”skyndsamt” rättar till utbildningsbehovet för nyanställda och ser över rutinerna vid kroppsbesiktningar och överväger ”alternativa tillvägagångssätt”.

I måndags rymde två pojkar som misstänks för skjutningar i våldsvågen i Stockholm från Nereby genom att klättra över ett staket. Hemmet är säkerhetsklassat på den lägsta av tre nivåer.