Större fokus på mäns infertilitet

Av:  TT

Ofrivillig barnlöshet innebär en livslång sorg för många som drabbas. Bilden är en illustration.
Ofrivillig barnlöshet innebär en livslång sorg för många som drabbas. Bilden är en illustration.

Trots att ofrivillig barnlöshet lika ofta kan bero på mannen i paret har fertilitetsforskningen traditionellt haft siktet inställt på kvinnan. Genom att studera tusentals barnlösa par hoppas forskare kunna närma sig mäns infertilitet – ett område som är eftersatt.

Ofrivillig barnlöshet innebär en livslång sorg för många som drabbas. Även om det i dag finns goda möjligheter att få hjälp genom provrörsbefruktning är det angeläget för vetenskapen att förstå de bakomliggande orsakerna till infertilitet. En del infertilitetsproblem kan spåras tillbaka till föräldrarna och vad de har exponerats för. Det kan handla om miljögifter, genetiska förändringar vilket senare i livet kan leda till andra problem som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller cancer.

5 000 par studeras

Därför följer nu danska och svenska forskare i ett gemensamt projekt 5 000 par som vänt sig till vården för att de inte kan få barn tillsammans.

– Ofrivillig barnlöshet är ett symptom och det kan ligga flera underliggande sjukdomar bakom. Jag hoppas att vi kan identifiera och hitta de mekanismerna. När vi har gjort det är vägen öppen både för att förebygga dem, men också för att hitta andra behandlingsformer än provrörsbefruktning, som snarare är en behandling av symptomet, säger Aleksander Giwercman, professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet och projektansvarig i studien.

Fokus på mannen

Vid fertilitetsproblem har fokus traditionellt legat på kvinnan, även om det hälften av fallen är mannen som inte kan få barn. När par söker för barnlöshet får de oftast bara träffa en gynekolog, men deltagarna i studien också får träffa en androlog från start. Genom att utgå från par, snarare än enskilda individer, hoppas forskarna kunna förstå mer om vad som gör män ofruktsamma.

– Man kan inte studera manlig infertilitet utan att också studera hans kvinnliga partner och vice versa, säger Aleksander Giwercman.

Att vikta fertilitetsforskningen så att mannen också inkluderas är viktigt av flera skäl. Vid provrörsbefruktning är det kvinnans kropp som får hormonkurer och olika ingrepp, mannens roll innebär rent praktiskt oftast att bara bidra med sperma. Även om det går bra i de flesta fallen så är den här typen av behandlingar långt ifrån ofarliga.

Viktigt för bägge

– Där kan man tycka att om det är mannen som har dålig spermakvalitet, varför är det kvinnan som ska exponeras för hormoner? Är det inte mer rimligt att hittar en behandling som kan förbättra mannens fertilitet, så att hon slipper få den exponeringen? säger Aleksander Giwercman och skjuter in:

– Det är viktigt inte bara för män – utan också för kvinnor – att mannens infertilitet hamnar mer i fokus.

Publisert: