Mest skolkoncerner som vill växa

Anna Lena Wallström/TT

Publicerad 2022-04-25

Academedia, Thorengruppen och andra friskolebolag är i majoritet bland de friskoleägare som vill nyetablera eller bygga ut. Arkivbild.

Skolinspektionen har i år tagit emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor, vilket är åtta procent färre än i fjol.

Men mönstret från tidigare år består på så sätt att det främst är stora friskolekoncerner som vill expandera: 160 av ansökningarna är kopplade till en koncern. Flest ansökningar kommer från Academedia (35 stycken).

Knappt var tionde ansökan har lämnats in av stiftelser och föreningar.

De allra flesta ansökningar, 150 stycken, gäller gymnasie- och gymnasiesärskolor medan 53 gäller grund- och grundsärskolan. Resterande tre handlar om internationell skola.

Utöver ansökningar om friskoletillstånd tar Skolinspektionen också emot ansökningar om att bedriva distansundervisning, alltså det undervisningsupplägg som gymnasieskolan använde sig av under pandemin.

Myndigheten har fått in 43 ansökningar och de flesta av dem är inskickade av kommuner, från Piteå i norr till Trelleborg i söder.