Sverige stoppar utvinning av olja, kol och gas

Av:  Niklas Svahn/TT

Gruvdrift för och utvinning av stenkol och brunkol förbjuds i Sverige från 1 juli. Arkivbild.
Gruvdrift för och utvinning av stenkol och brunkol förbjuds i Sverige från 1 juli. Arkivbild.

Riksdagen har beslutat att förbjuda utvinning av kol, olja och naturgas i Sverige. Det är en närmast symbolisk handling som kritiseras av högeroppositionen.

Lagen ändras så att tillstånd inte längre ska få ges för gruvdrift eller utvinning av kol, råolja, skifferolja och naturgas, på motsvarande sätt som har gjorts med uran.

Även gruvdrift för och utvinning av stenkol och brunkol förbjuds. Förbudet gäller också utvinning eller återvinning av dessa ämnen ur restprodukter från gruvverksamhet.

Samtidigt skärps reglerna för utvinning i alunskiffer.

Regeringen beskriver det som att Sverige måste ta sitt ansvar för att få ned utsläppen och samtidigt visa omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter.

Liten påverkan

Konsekvenserna av förbudet får närmast beskrivas som symboliska då verksamhet kring dessa råvaror är mycket liten i Sverige.

Det finns i dagsläget ett företag som har rätt att utvinna naturgas, men det pågår ingen verksamhet kopplad till den så kallade bearbetningskoncessionen, enligt regeringen.

Inget företag har undersökningstillstånd för olja eller gas.

Ett fåtal företag bedriver i dag prospektering i Sverige och då i huvudsak inriktat på naturgas. Det har inte förekommit vare sig prospektering eller utvinning av stenkol eller brunkol i Sverige på många år, främst på grund av den lilla tillgången och förutsättningarna.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna säger alla nej till lagen med liknande motiveringar.

Förbudet riskerar att försämra Sveriges försörjningsberedskap vad gäller kritiska varor, enligt partierna. Särskilt kan förutsättningarna för totalförsvaret försämras eftersom försvaret kommer att fortsätta använda fossila bränslen under en överskådlig tid.

Säger nej

Därför vore det bäst ur försörjningssynpunkt att ha möjlighet för inhemsk utvinning, enligt SD. Mattias Bäckström Johansson, partiets näringspolitiska talesperson:

– Tidpunkten för att lägga fram förslaget kunde nog inte varit mer illa vald, säger han i riksdagens kammare och pekar på strävan i Europa om att ersätta ryska fossila bränslen.

Moderaterna menar att lagförslaget just är en symbolhandling som inte får ned utsläppsnivåerna, medan Kristdemokraterna lyfter risken av att förbudet slår mot utvinningen av så kallade innovationskritiska metaller och mineral som är viktiga för klimatomställningen.

”Slutraden blir att vi inte vinner något miljömässigt och dessutom sitter vi kvar i samma svaga sits beredskapsmässigt”, skriver KD:s Camilla Brodin, närings- och energipolitisk talesperson, i partiets motion.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.

Publisert:

Ämnen i artikeln