Svenonius åtta löften till barnmorskorna

Publicerad 2021-11-20

Förlossningsvårdens förstalinjechefer kräver fler förlossningsplatser och bättre arbetsmiljö om inte en kris ska inträffa i januari.

Irene Svenonius skriver i ett mejl till Aftonbladet att hon värdesätter deras öppna raka dialog och vill förmedla åtta löften till barnmorskorna som ska förbättra arbetsmiljön.

Nio förstalinjechefer på förlossningsvården i Stockholmsregionen skrev på fredagen ett öppet brev till finansregionrådet Irene Svenonius.

De vill bland annat att ta bort fokus från från lönehöjningarna.

– Det är inte det största problemet, utan det är att det finns för få förlossningsplatser och det är det som främst hotar arbetsmiljön och patientsäkerheten, säger förlossningscheferna.

Förlossningscheferna vill att region Stockholm ska utöka antalet förlossningsplatser nu. Och för att kunna ha ett hållbart arbetsliv måste alternativa arbetsmodeller införas och ersättningen för arbete på obekväma arbetstider höjas.

– Annars står vi inför den största krisen någonsin i januari, vi pratar om en kollaps. För det går inte ens att föreställa sig hur det kommer att se ut i januari när uppsägningstiden gått ut och barnmorskorna slutar, säger Anna Ståhl, chefbarnmorska på Sös.

Svenonius: Analyserar om S:t Göran kan öppna tidigare än 2026

I ett mejl till Aftonbladet svarar Irene Svenonius och tackar för chefernas brev.

– För mig är det oerhört värdefullt att ha en öppen och rak dialog med er som är ansvariga för verksamheterna, skriver hon.

Förutom att skjuta till över 550 miljoner kronor extra till förlossningsvården, skriver hon att region Stockholm har tagit beslut om att bygga ut förlossningsvården på  S:t Görans akutsjukhus, som enligt planering ska öppna senast 2026.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska dock analysera om förlossningskliniken ska öppna i förtid och i så fall när det ska ske. Behoven av förlossningsplatser för de födande kvinnorna och värnande av en god arbetsmiljö för de anställda är avgörande, fortsätter hon i mejlet.

Irene Svenonius (M) svarar med åtta löften till barnmorskorna.

Svenonius åtta punkter

Irene Svenonius har även bifogat åtta punkter som ska verka för arbetsmiljön inom förlossningsvården.

 1. Ytterligare insatser behövs för att stärka kompetensen och införa nya arbetssätt som ger förutsättningar för en fortsatt trygg och säker förlossningsvård som möter kvinnornas och barnens behov. Att arbeta med en barnmorska per födande i aktiv fas är gynnsamt för kvinnan och förlossningens framskridande och har efterfrågats av medarbetarna. 
  Uppstart: Första kvartalet 2022
 2. Arbetsplatsrotation - möjliggör att medarbetarna får variation i arbetet samt att medarbetare får använda hela sin kompetens inom graviditet, förlossning och eftervård. Genom rotationstjänstgöring är det möjligt att öka verksamhetens flexibilitet och att överbygga vårdövergångar i graviditets- och förlossningsprocessen.
  Uppstart: Intern rotation pågår redan hos vissa kliniker
  För att möjliggöra rotationstjänst mellan öppenvård och slutenvård behöver en ny anställningsform utarbetas.
  Uppstart: Första kvartalet 2022
 3. Ökad läkarbemanning för förbättrade flöden. Öka läkartätheten inom de områden där läkarens kompetens behövs som tex på akutmottagning för att förbättra processerna och säkerställa tillgången till neonatologer så att barnläkarundersökning kan genomföras snabbt och effektivt för bättre flöden. Det innebär inte att läkare ska utföra barnmorskans arbete, det är för att möta ett större behov av medicinsk kompetens i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och med flera medicinska riskkomponenter. Ökade insatser från läkare är nödvändigt för att säkerställa tillräcklig kapacitet i jour- och beredskapslinjer.
  Uppstart: Första kvartalet 2022
 4. Förbättrade processer, avser hela graviditetsprocessen, mellan mödravård, förlossning, eftervård och inte lokala processer. En omvärldsanalys av förlossningsvård bör genomföras i syfte att fortsatt utveckla förlossningsvården. Rapporten ska leverera en beskrivning av framgångsrika organisationsmodeller samt en genomgång av relevanta kvalitetsmått för förlossningsvården. Utredningen ska beakta synpunkter från alla delar i vården som är involverade i förlossningsprocessen. Materialet kan ligga till grund för beslutsfattande, för styrning samt utveckling av regionens förlossningsvård. En viktig del i utredningen blir att beakta både behovet av säkerhet och kvalitet för barnet, dvs neonatalvården, och kvalitet och trygghet inom förlossningsvården för den gravida.
  Uppstart: Första kvartalet 2022
 5. Tydliga kompetens- och karriärmodeller - som synliggör karriärsteg, möjliggör schemaläggning utefter kompetensmix och kan ligga till grund för kompetensutveckling.
  Uppstart: Fjärde kvartalet 2021
 6. Handledning och mentorskap - som underlättar övergången från studier till arbetsliv och ger trygghet genom strukturerad introduktion, mentorskap och förstärkt handledning.
  Uppstart: Första kvartalet 2022
 7. Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom förlossningsvården.
  Uppstart: Andra kvartalet 2022
 8. Uppgiftsväxling - vårdnära servicepersonal avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering.
  Uppstart: Pågår