Aktivt kol kan fånga upp läkemedelsrester

TT

Publicerad 2021-05-10

Himmerfjärden i södra Botkyrka. Arkivbild.

Aktivt kol kan minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet med upp till 100 gånger, skriver tidningen Ingenjören.

Metoden testas i en pilotanläggning söder om Stockholm.

Det regionala bolaget Syvab testar att använda tvåstegsfilter med aktivt granulerat kol som ett sista steg i en så kallad MBR-testanläggning, det vill säga en anläggning med membran som filtrerar avloppsvattnet.

Testanläggningen klarar av att filtrera en mindre mängd avloppsvatten, men MBR-processen ska användas i större skala när ombyggnaden av Himmerfjärdsverket i södra Botkyrka är färdig, skriver tidningen Ingenjören.

– Det är en testanläggning av nästan hela den nya anläggningen i miniatyrstorlek, eller miniatyr kanske är fel ord. Den klarar att hantera avloppsvatten från ungefär 900 personer, säger Heidi Lemström, biträdande processchef på Syvab.

En förstudie från 2018 visar att det fanns höga halter av flera läkemedel i Himmerfjärden där avloppsvattnet rinner ut, med risk för påverkan på djur och växter. Om tekniken med aktivt kol skulle användas i större skala beräknas utsläppen minska från 300–400 kilo till 4 kilo om året, skriver tidningen.

– Vi kommer att testa olika reningsmål för att kunna få en så noggrann uppskattning som möjligt av både ekonomin och miljönyttan för Himmerfjärden, säger Lemström.

Det finns sedan tidigare anläggningar för avskiljning av läkemedelsrester i Linköping och Simrishamn.