Fortsatt terrorhot – gränskontroll förlängs

Peter Wallberg/TT

Publicerad 2020-11-05

Polis och passkontrollanter genomför id-kontroll Öresundsbrons betalstation på Lernacken. Arkivbild.

Sverige förlänger gränskontrollerna fram till den 11 maj nästa år.

En orsak är att terrorhotet kvarstår.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning. Vi anser att eftersom terrorhotsnivån mot Sverige är fortsatt förhöjd så vill vi ha gränskontroll i sex månader till, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Den senaste tiden har terrordåd begåtts i Frankrike och Österrike.

– Det är inte de senaste terrordåden explicit som lett till det här beslutet, säger Damberg.

Han hänvisar till att Säpo i februari i år beslutat att hotnivån är förhöjd, på nivå tre av fem. Den bedömningen står fast.

Damberg pekar på att terrordåden inte längre tycks vara på väg att minska.

– Vi har under ett antal år sett en minskad attentatsfrekvens mot västeuropeiska intressen från islamistisk terror. Det verkar ha brutits nu, säger han.

Regeringen anser också att gränskontrollerna vid EU:s yttre gränser brister. Det gör att människor utan att ha kontrollerats tillräckligt kan ta sig in i EU och därefter vidare till andra medlemsstater.

Sveriges kontroller vid landets så kallade inre gräns, till exempel mot Danmark, infördes i samband med flyktingkrisen 2015. De har därefter förlängts återkommande. Omfattningen av kontrollerna anpassas dock efter behov.