”År 2020 fanns det nästan en miljon med föräldrar födda i olika länder”

SIFFROR

En av tio svenskar har mixad bakgrund, har alltså föräldrar från olika födelseländer eller vuxit upp med två eller fler kulturer. Enligt SCB är vi nästan en miljon i den gruppen, och vi blir fler och fler för varje år. Men vilka är vi, och vad har vi för erfarenheter?

Vi har pratat med Lena Lundkvist, demograf på Statistiska centralbyrån, om hur statstiken för svenskar med mixad bakgrund ser ut i Sverige.

Hur ser SCB:s statistik ut över mixade svenskar?

– År 2020 fanns det nästan en miljon i Sverige med föräldrar födda i olika länder. Det är ungefär 10 procent av befolkningen. Då räknar vi personer folkbokförda i Sverige med föräldrar som har olika födelseländer. De allra flesta har en förälder som är född i Sverige och en utlandsfödd förälder. Resten har två utrikesfödda föräldrar.

Hur kommer den siffran att se ut i framtiden?

– Jag kan endast göra en uppskattning om hur det kan komma att se ut i framtiden. Men eftersom de som är födda utomlands ökar är det ju rimligt att vi får fler barn med mixad bakgrund i Sverige. Invandringen till Sverige är ju relativt ny, det är ju först efter andra världskriget som invandringen började. Finska invandrare var den första stora gruppen, och den grupp vi kunnat följa ett tag. För några år sedan tittade vi på hur många som hade en förälder, mor- eller farförälder som var född i Finland. I dag är det inte så många födda i exempelvis Afrika som har barnbarn i Sverige. De har inte hunnit få det än. Den statistik som publiceras går oftast efter föräldrarnas födelseland och inte mor- och farföräldrarnas. Barn till svenskar med mixad bakgrund försvinner därför helt ur statistiken eftersom de går under gruppen ”svenskar”.

Hur många barn med mixad bakgrund föddes år 2020?

– 20 procent av de barn som föddes i Sverige förra året hade föräldrar med olika födelseländer. Om det mönstret består skulle två av tio svenskar ha föräldrar födda i olika länder, på lång sikt. Och då menar jag om 50, 60 år. Men här finns det några reservationer. Vi vet att svenskar utrikesfödda föräldrar utvandrar i större utsträckning än svenskar med föräldrar födda i Sverige. Å andra sidan sker det en inflyttning till Sverige. Ju fler utrikesfödda det finns i Sverige, ju fler kan hitta en partner som är född i ett annat land än man själv. Det blir naturligtvis ännu större chans om de som invandrar är födda i många olika länder istället för att vara koncentrerade till ett fåtal länder.

Antal svenskar med minst en utlandsfödd förälder

2010750 359
2011769 592
2012789 250
2013809 225
2014829 347
2015849 804
2016870 933
2017891 684
2018912 080
2019932 683
2020952 420

  • Gruppen “svenskar med mixad bakgrund” syftar på svenskar folkbokförda i Sverige med föräldrar som har olika födelseländer.
  • Mellan år 2010 och 2020 ökade gruppen mixade svenskar med 26,93 procent
  • Personer vars någon eller båda föräldrar har uppgift ’okänd’ som födelseland är ej inkluderade i tabellen.
  • Om en person är född i Sverige och uppgifter om föräldrar saknas så sätts Sverige som förälders födelseland. 
  • Av de folkbokförda svenskar som föddes år 2020 hade 20 procent föräldrar med olika födelseländer. 

Källa: Statistiska centralbyrån

Härifrån kommer de med utländsk bakgrund i Sverige

”Födelseland” innebär att man är född i det landet, medan ”ursprungsland” menas att man är född i Sverige, men att någon av ens föräldrar är födda i landet i fråga.

Källa: Statistiska centralbyrån

Text: Nicole Gustafsson, Mysia Englund Foto och video: Magnus Wennman Videoredigering: Mysia Englund, Nicole Gustafsson, Filip Meneses Onlineredaktör: Stefan Sköld  Digital redaktör: Sofia Boström Design/UX: Daniel Kozlowski Utveckling: Ulrika Andersson, John Carehag  Redaktionell utvecklings­chef: Titti Jersler Editionschef: Mia Carron

OM AFTONBLADET

Tipsa oss: SMS 71 000. Mejl: tipsa@aftonbladet.se
Tjänstgörande redaktör: Stefan Sköld, Mattias Kling, Elvira Barsotti
Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
Redaktionschef: Karin Schmidt
Support: Kontakta kundtjänst
AnvändarvillkorPersonuppgiftspolicyCookiepolicyRapportera fel Nyhetsbrev

OM AFTONBLADET