Sofia Olsson Olsén: ”Vi kunde absolut ha agerat snabbare”

Aftonbladets sätt att hantera våldtäktsanklagelserna mot den profilerade skribenten Fredrik Virtanen har väckt mycket kritik.

Här svarar publisher Sofia Olsson Olsén på frågor om fallet.

Aftonbladets Fredrik Virtanen har anklagats för våldtäkt och sexuella trakasserier av flera kvinnor.

Den 16 oktober skrev medieprofilen Cissi Wallin på Instagram att Virtanen våldtog henne år 2006. Sen kom ytterligare anklagelser fram på sociala medier. Nu pågår en intern utredning och den 18 oktober tog Virtanen en timeout från sina uppdrag på Aftonbladet.

Först på onsdagen valde Aftonbladet att publicera Fredrik Virtanens namn. Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén svarar nu på varför tidningen väntade med namnpubliceringen.

– Fredrik Virtanen har själv valt att i dag (onsdag) gå ut i Aftonbladet och öppet berätta om hur han ser på de anklagelser som riktats mot honom. Varje publiceringsbeslut fattas från fall till fall och efter noggrant övervägande. I det här fallet har vi hanterat vår medarbetare och de anklagelser som riktats mot honom som ett personalärende och tillsatt en oberoende utredare som ska reda ut det som påstås.

Hur ser framtiden ut för Fredrik Virtanen – kommer han att få sparken?

– Fredrik Virtanen är en medarbetare på Aftonbladet och vi har upprättat ett personalärende då det framförts fler anklagelser mot honom den senaste veckan. Vi tar det som nu sker på största allvar. Vi har anlitat en extern oberoende part för att utreda detta och Virtanen har tagit timeout. Mer än så kan jag inte säga om utredningen just nu.

Den senaste tiden har Aftonbladet publicerat namn på andra män som anklagats för sexism, rasism och homofobi, men som inte är dömda. Några exempel är Anders Borg, Martin Timell och Lasse Kronér. Trots det har Aftonbladet väntat med att skriva namnet på sin egen medarbetare, vilket flera har kritiserat som dubbelmoral och hyckleri.

– Jag kan förstå om det kan verka lite konstigt. Men precis som jag sagt tidigare så avgörs varje namnpubliceringsbeslut från fall till fall. Om vi tittar på varje enskilt fall så är Anders Borg en makthavare i förtroendeställning i Sverige och Europa. Vi publicerade hans namn efter att han själv gått ut och bett om ursäkt för sitt beteende. Ett av honom olämpligt beteende som vi hade flera av varandra oberoende källor som bekräftade. 

– Vad gäller Timell så publicerade vi hans namn när hans uppdragsgivare gick ut och offentliggjorde honom. Och samma med Kronér, där SVT gick ut med Kronérs officiella uttalande. Och nu har vi Fredrik Virtanen som själv väljer att träda fram.

Det dröjde innan Aftonbladet skrev något om Cissi Wallins anklagelser mot Fredrik Virtanen. Kritiken var hård från många håll för att Aftonbladet inte agerade snabbare när det här hände. Hur svarar du på den?

– Vi kunde absolut ha agerat snabbare i frågan, den kritiken tar jag till mig. Men det här visar tydligt mitt uppdrag som å ena sidan publicist och drivkraften i att berätta sanningen och mitt uppdrag som arbetsgivare med personalansvar för en enskild medarbetare och dennes integritet. Jag tror och hoppas att många också har respekt för den hållningen. Den är inte unik för Aftonbladet, den hoppas jag finns på alla arbetsplatser.

Visserligen har rättsväsendet prövat det här fallet, men vi har ju själva flera gånger rapporterat om att det kan vara svårt att hitta fällande bevis mot gärningsmän i våldtäktsärenden. I Cissi Wallins fall började det utredas först flera år efter att det hände. Det här har också en del sett en dubbelmoral i, att vi väljer att tro på domstolen men inte på offret. Hur svarar du på det?

– Vi är en stark rättsstat, en grundpelare för vår demokrati. Om en person anklagas för ett brott och det under den rättsliga processen visar sig att brott inte kan styrkas är det den fakta jag som arbetsgivare har att förhålla mig till. Polisen utreder, åklagaren väcker åtal och domstolen dömer, det är så det fungerar och så det ska vara. Så hanterades också ärendet när det var aktuellt, före min tid i den här rollen. Det är klart jag inte kan ifrågasätta Wallins uppgifter, men här står ord mot ord och vårt rättsväsende har sagt sitt i fallet.

– Jag har själv varit utsatt för ett våldtäktsförsök där utredningen lades ned i brist på bevis, för många år sedan, så jag vet hur du som offer känner dig när det sker. Likafullt; jag måste tro på rättsstaten.

Du har tidigare skrivit att det är en svår tid för Fredrik Virtanen. Varför är hans mående viktigt nu? Varför är det inte viktigt att ta upp hur kvinnorna mår?

– Fredrik Virtanen är en medarbetare till oss och ärendet ska hanteras som ett sådant vad gäller just honom. Jag har ett arbetsgivaransvar här. Men det är ingen motsättning till kvinnornas berättelser och vittnesmål. Vi lyssnar. Jag lovar.

Vad gör Aftonbladet för att hantera trakasserier på tidningen?

– Vi har en nolltolerans mot trakasserier. Vi är alla medmänniskor, som ingen har rätt att kränka, oavsett kön, etnicitet, ålder, religion eller sexuell läggning. Det är en fråga jag brinner för, både som kvinna och mamma till tre döttrar. Men jag är förstås inte naiv. Jag vet att min arbetsplats, precis som andra ställen i vårt samhälle, inte är helt fri från sådana här former av missförhållanden. Vi lyssnar och går till botten med allt som rör Aftonbladet och anklagelserna som riktats mot våra medarbetare. Jag har i mina olika befattningar på tidningen, och de senaste 18 månaderna som vd och chefredaktör, agerat de fåtal gånger jag har fått kännedom om att någon inte betett sig okej. 

– Jag ska, tillsammans med Aftonbladets medarbetare som också är mycket engagerade i den här frågan, säkerställa att vi är en trygg arbetsplats för alla. Därför kommer vi att ta in en extern samarbetspartner som stöd även i det här arbetet. Har vi brustit på något sätt tillbaka i tiden ska det framåt bli bättre. 

Publisert: