Höjd dagersättning för sjuka

Foto: MARCUS ERICSSON
NYHETER

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att inkomsttaket i sjukförsäkringen ska höjas från och med nästa sommar. Dagersättningen höjs med 50 kronor om dagen, rapporterar SVT.
– Det handlar om att ett solidariskt gemensamt försäkringssystem ska fungera, säger Ulla Andersson (V) ekonomisk-politisk talesperson till SVT.
Cirka 275 000 personer kommer att få en höjd sjukersättning i och med förslaget som föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Inkomsttaket höjs från 28 438 kronor per månad till 30 333.
Den högsta sjukpenningsersättningen blir 775 kronor per dag. I dag är beloppet 714 kronor och hade höjts med prisbasbeloppet till 725 kronor från januari 2018. Men med förslaget höjs alltså dagsersättningen med 50 kronor extra per dag.
Förslaget ger staten ökade utgifter på 500 miljoner under 2018 och därefter en miljard kronor per år.
De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik