Se framåt - så mycket äldre kommer vi att bli

Publicerad 2017-02-22

Vi blir allt äldre och medellivslängden beräknas öka även framöver.
Och nu knappar männen in på kvinnorna.
Det visar en studie i Lancet av 35 rika länder.
De kvinnor som föds i Sverige 2030 beräknas bli 88 år och männen 85 år i snitt.

Hur gamla kan vi egentligen bli?

Så sent som vid millennieskiftet trodde forskarna att det var omöjligt att uppnå en medellivslängd på 90 år.

Men nu visar nya prognoser att befolkningen i Sydkorea beräknas bli just så gammal.

Forskare i Storbritannien har beräknat förväntad medellivslängd i 35 rika länder över hela världen. De har sammanvägt resultatet av 21 olika beräkningsmodeller och även bedömt hur sannolika prognoserna är.

Sydkorea spurtar

I alla dessa länder beräknas medellivslängden öka - men Sydkorea rusar förbi och tar täten.

De sydkoreanska kvinnorna förväntas spränga 90-gränsen och uppnå den hedervärda åldern av 90,8 år i snitt (med 57 procents sannolikhet) bland dem som föds 2030 jämfört med födda 2010.

Franska kvinnor kommer som god två och sedan japanskorna.

Även männen i Sydkorea beräknas toppa listan och leva 84,1 år i snitt, därefter kommer män i Australien och sedan Schweiz.

Könsskillnader

Den sydkoreanska livslängden beräknas ta ett språng med 6,6 år på två decennier.

Skillnaderna mellan könen kommer att minska i alla länder utom Mexiko.

Kvinnorna blir fortfarande äldst, men männen knappar in, så även i Sverige.

– Kvinnorna i Sverige kommer att leva längre än männen, men medellivslängden för männen kommer att öka mer. Eftersom kvinnorna redan lever så länge så blir ökningen inte lika snabb som för männen, säger Ailiana Santosa, forskare vid Umeå universitet och den som författat kommentaren till Lancet-studien.

Fler självmord

Männens kortare livslängd världen över hänförs till rökning, fler olycksfall, högre andel hjärtkärlsjukdom och fler självmord.

– Vi vet från den nya studien att vi kan leva längre i hela världen. Men i Sverige, om man jämför med andra länder, så kommer livslängden inte att öka lika mycket, eftersom vi redan har en hög medellivslängd, god hälsa, hög fruktsamhet och låg dödlighet, säger Ailiana Santosa.

2015 var medellivslängden i Sverige 84 år för kvinnor och 80,3 år för män, enligt SCB, Statistiska centralbyrån.