Hur farligt är Afghanistan för flyktingar?

Foto: Maja Suslin/TT
NYHETER

Hur farligt är det att återvända till Afghanistan?

När Migrationsverket gör den säkerhetsbedömningen finns det en faktor man inte gärna talar högt om.

Sedan en tid tillbaka sitter ett antal ensamkommande ungdomar på Medborgarplatsen och demonstrerar mot att bli tillbakaskickade till Afghanistan. De hävdar att de riskerar att bli dödade medan Migrationsverket säger att det är ok att utvisa till vissa provinser i det sedan 30 år krigshärjade landet.

Nya provinser läggs ständigt till listan över platser dit även Migrationsverket anser att det är för farligt. Men man vill inte peka ut hela Afghanistan som alltför osäkert i konflikten mellan den av väst stödda regeringen och talibanerna som vill återinföra ett strängt islamistiskt styre.

Skulle det ske vore det nämligen fritt fram för alla afghaner som söker asyl i Sverige att få åtminstone tillfälliga uppehållstillstånd. Ett sånt beslut skulle kunna leda till en ny flyktingvåg, särskilt av ensamkommande minderåriga.

Givmilda

Detta är naturligtvis inget Migrationsverket talar högt om. Men i dag konkurrerar Europas länder om att inte framstå som alltför flyktingvänliga eller givmilda eftersom man då blir en magnet för ännu fler flyktingar. Tröskeln för att peka ut ett helt land som generellt för farligt att återvända till är därför mycket hög. Istället betonar migrationsmyndigheterna att det sker en individuell prövning i varje fall.

Problematiken är densamma i Tyskland och andra EU-länder som tagit emot ensamkommande ungdomar som i dag i många fall är vuxna. Tyskland har efter en bombattack mot den tyska ambassaden i Kabul i maj tillfälligt avbrutit utvisningar till Afghanistan utom av vissa grupper. Men de flesta länder fortsätter utvisa till Afghanistan med hänvisning till att måltavlor för talibanernas attacker i första hand är regeringstrupper, statliga institutioner, utlänningar och utländska organisationer. Inte vanliga afghaner.

Olika bedömningar

Vilket inte hindrar att många av de som dödas i talibanernas terrorattacker är vanliga medborgare.

Sannolikt spelar även i övriga EU rädslan för en ny stor flyktingström in i besluten att inte behandla afghaner som de flesta länder behandlar syrier.

Men bedömningarna skiljer sig också kraftig åt. Medan Tyskland klassar 27 av 34 provinser i Afghanistan som otrygga anser Norska migrationsverket UDI i en bedömning från april att bara två av 34 är så farliga att asylsökande inte kan skickas tillbaka dit.

Både Tyskland och Sverige har med europeiska mått tagit ett extremt stort ansvar för strömmen av flyktingar 2015-16.

Få avslag

En väldigt stor majoritet av de ensamkommande afghanska ungdomarna beviljas asyl. I Sverige fick 2015 och 2016 nästan nio av tio stanna. De som vurmar för de ensamkommande anser att Sverige borde vara generöst och av humanitära skäl låta alla stanna även de som fått avslag i migrationsdomstolen.

Här spelar flera faktorer in.

Myndigheterna i både Sverige och Tyskland har en hård press på sig att de som inte får asyl verkligen lämnar landet.

För vad är det för vits att ha en lång och kostsam juridisk process om alla ändå ska få stanna, asylskäl eller inte? De som stannar utan att ha asylskäl undergräver tilltron till asylprocessen.

Skuggsamhället

Om det lönar sig att vägra rätta sig efter domstolarnas avslag - i meningen att man efter några år ändå får stanna - genom att gå under jorden och leva som papperslös kommer snart inga människor att frivilligt återanvända till sina hemländer.

De negativa följderna av skuggsamhället blir alltmer uppenbara. Papperslösa utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare till att slita för slavlöner, de hamnar i prostitution och löper en ökad risk att rekryteras som terrorister.

Att blunda för att människor struntar i avvisningsbeslut och går under jorden är inte enbart ett utslag av humanism. Det bidrar också till exploateringen av utsatta människor.

Frågan hur farligt det är att återvända till Afghanistan har inget entydigt svar. Sverige kan inte garantera dem man skickar tillbaka en säker framtid. Den som befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt kan dödas i ett terrordåd.

Samtidigt bor det 35 miljoner människor i landet som lever med denna verklighet. Precis som miljontals människor i Irak, Nigeria, Somalia och andra krigshärjade länder.

ARTIKELN HANDLAR OM

Sverige

Tyskland

EU