Regeringen skrotar utredning om korruption

Av:  Lars Larsson/TT

Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Arkivbild.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M). Arkivbild.

Regeringen skrotar utredningen om korruption och otillåten påverkan i offentlig verksamhet och näringsliv.

Socialdemokraterna misstänker att det har att göra med att den skulle ha särskilt fokus på effekter av marknadsintressenas intåg i skattefinansierad verksamhet.

– Det är nonsens, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till TT om det och tycker att S försöker politisera frågan helt, enligt honom, omotiverat.

Han hävdar att frågans allvar, om påverkan och korruption, förtjänar ett större allvar.

Göra omtag

– Vi vill göra ett omtag. Direktiven har för mycket karaktär av allmän kartläggning och vi kommer att vilja rikta om det så att det blir ett antal tydliga lagstiftningsfrågor, säger Strömmer.

Det handlar dels om att invänta en del EU-initiativ som kan påverka de svenska lagreglerna om mutbrott, dels om att lyfta in frågor om tjänstemannaansvar och tjänstefel i utredningen. Det senare är något som tas upp i regeringens samarbetsavtal med Sverigedemokraterna.

Utredningen tillsattes i juli förra året av den socialdemokratiska regeringen och skulle leverera analys och förslag i januari 2024. Uppdraget var att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder mot otillåten påverkan och korruption i stat, kommuner och regioner samt näringsliv, med särskilt fokus på verksamhet som drivs av privata bolag och betalas med skattepengar.

Som en blixt

– Det kom som en blixt, säger den särskilde utredaren Leif Jakobsson, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och statssekreterare på finansdepartementet, om samtalet han fick i fredags om att utredningens arbete är över.

Den förklaring han fick var samma som justitieministern uppger för TT.

Men Jakobsson misstänker att det egentliga skälet är att regeringen inte vill ha en översyn av vilka effekter det ökade inslaget av marknadsintressen och privatisering har haft på förekomsten av påverkan och korruption i offentligt finansierad verksamhet. Så är det inte alls, enligt regeringen.

– Vi kommer arbeta brett och samspela med alla politiska partier, säger Strömmer och tillägger:

– Jag kan vara explicit och säga att det är uppenbart att den offentliga välfärden nu är en spelplan för organiserad brottslighet. Det råder ingen som helst tvekan om att de frågorna kommer att tas om hand i den kommande utredningen, säger Strömmer.

Han beskriver regeringen som besjälad av att ta ett rejält grepp om korruptionsfrågorna och att en ny utredning ska dras i gång i höst.

Sidbyten och jäv

Ardalan Shekarabi är rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

– Regeringen verkar ha velat lägga ner utredningen i smyg. Vi är mycket kritiska till det här, vi har allvarliga problem med korruptionsrisker i framför att kommunal och regional verksamhet där kontrollmekanismerna är svaga, säger Shekarabi.

Han framhåller att Sverige sedan 1990-talet steg för steg har fått en ny välfärdsmodell med ökade marknadsinslag där risker för korruption har ökat. Utvecklingen har lett till problem med jäv, sidbyten av politiker och konsulter, utförsäljningar till underpris och kritiserade upphandlingar. Risker, effekter och faktisk förekomst är inte tillfredsställande analyserade, anser han.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN