Första fuskaren fast för Chat GPT

Publicerad 2023-02-13

För första gången har en universitetsstudent varnats för fusk med hjälp av chatboten ChatGPT. Arkivbild.

En student vid Uppsala universitet har varnats för fusk med hjälp av Chat GPT. Det är det första kända fallet där en student fällts för fusk med hjälp av den nya textroboten.

En studierektor vid universitetet anmälde att studenten kan ha använt otillåtna hjälpmedel för att klara tre inlämningsuppgifter. Efter att ha konfronterats erkände studenten att uppgifterna lösts med hjälp av Chat GPT.

Enligt disciplinnämnden har studenten ”försökt vilseleda vid bedömning av studieprestation”. Men nämnden väljer varning i stället för avstängning eftersom de tre uppgifterna var en mindre del av examinationen, som hade totalt 13 inlämningsuppgifter.

Studenten har till och med den 23 februari på sig för att överklaga varningen.

Tidningen Universitetsläraren har gått igenom beslut från lärosätenas disciplinnämnder sedan årsskiftet, och fallet i Uppsala är det första där en student faktiskt fälls för att ha fuskat med hjälp av Chat GPT.

Men andra lärosäten uppger att fler ärenden relaterade till textroboten är på ingång.

Chat GPT lanserades i november av företaget Open AI och har fått andra aktörer att skynda på arbetet med att få ut liknande tjänster på marknaden.

Diskussionen kring textroboten och andra avancerade AI-tjänsten har varit livlig i högskolevärlden. Inte minst har just farhågor ventilerats om att fusket blir mera svårupptäckt.