Medlem i nazistparti förbjuds ha vapen

Publicerad 2017-08-10

Polisen har förbjudit en man i Halland att inneha skjutvapen.

Anledningen: Han är medlem i nazistpartiet Nordiska motståndsrörelsen.

Enligt polisens beslut finns det ”beaktansvärda risker för att den miljö du vistas i medför att vapen kan komma att missbrukas”.

Beslutet har överklagats.

Mannen i 25-årsåldern har både jägarexamen och egen jaktmark.

Polisen beslutade i juli att omhänderta hans skjutvapen och ammunition. Myndigheten utreder även om hans vapentillstånd ska dras in.

Anledningen är att mannen är medlem i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR). I beslutet beskriver polisen honom som ”aktiv medlem i en organisation inom vit maktrörelsen” och NMR som en grupp som, trots att man registrerades som parti hos Valmyndigheten 2015, håller ”revolutionstanken” vid liv.

”Att revolutionstanken inom NMR dock ändå hålls levande bidrar till att organisationen fortsätter att ha en militärisk framtoning, en hierarkisk disciplin och en fascination för skjutvapen”, skriver polisen.

Ingen medborgerlig rättighet

Polisen påpekar även att medlemmar i NMR är kända för att bära kniv, att ledande personer ibland pratar om nödvändigheten att beväpna sig samt att flera medlemmar dömts för ”grova och ideologiskt motiverade våldsbrott”.

Dessutom anser polisen att NMR:s våldsamma framtoning och anhängarnas innehav av vapen har betydelse för organisationens ”varumärke” och ”skrämselkapital”.

Polisen förklarar att vapeninnehav inte är en medborgerlig rättighet i Sverige.

”Mot bakgrund av vad som framkommit om den organisation du tillhör finns det skälig anledning att tro att det finns beaktansvärda risker för att den miljö du vistas i medför att vapen kan komma att missbrukas ...”

”Studiecirklar och middagar”

Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten. Mannens advokat åberopar att han inte är dömd för något brott och att vapnen är avsedda för jakt.

Advokaten bekräftar mannens aktiva roll i NMR.

”XX är medlem i Nordiska Motståndsrörelsen. Hans uppgift inom rörelsen är att skapa opinion genom att dela ut flygblad och delta i demonstrationer. Han deltar även i sociala aktiviteter så som studiecirklar och middagar”, skriver försvararen.

Enligt advokaten äger mannen två gevär av äldre modell, det ena tillverkat 1960.