35-åriga straffet för polismorden i Malexander överklagas

Åklagaren: ”Inte klart att risken för återfall är låg”

Livstidsdömde Tony Olsson fick sitt straff omvandlat till 35 års fängelse.

Men åklagaren ifrågasätter att risken i återfall verkligen är så låg som sagts i utredningen.

– Frågan om omvandling är för tidigt väckt, framhåller åklagaren Karin Lindell i sitt överklagande som gavs in i dag.

Tony Olsson, numera Byström, blev den förste av de tre dömda för polismorden i Malexander att få straffet tidsbestämt.

Örebro tingsrätt bedömde att risken för återfall i allvarliga brott var låg, något som rättsmedicinalverket kommit fram till. Och något som är ett grundkrav för att tidsomvandling ska bli aktuell.

Med villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden skulle de 35 åren, som tingsrätten slog fast, innebära att Olsson skulle släppas ut om fyra år.

Han skulle då ha avtjänat 23 år och fyra månader.

Men hur det blir i slutändan är oklart sedan åklagaren idag överklagat beslutet.

Tony Byström, tidigare Olsson.
Tony Byström, tidigare Olsson.

”Tunga riskfaktorer”

Riskbedömningar görs på en tregradig skala: hög, medelhög eller låg risk. Men risken har bara sänkts med liten marginal till låg sedan förra bedömningen, argumenterar åklagaren.

Tony Byström har flera mycket tunga riskfaktorer för återfall i brottslighet. Han har tidigare bedömts uppfylla kriterierna för en antisocial personlighetsstörning med psykotiska drag och har beskrivits som en uttalat manipulativ, skriver Karin Lindell i överklagandet.

”Svårbedömd”

Hon hänvisar vidare till att psykologutredningen konstaterat att Tony Byströms förändringsvilja är svårbedömd men hänsyn till att han tidigare uppvisat en betydande bedräglighet.

Det finns också en osäkerhet, menar åklagaren, om hur Tony Byström kommer att hantera den stress som kommer uppstå vid vidare utslussning.

Han har exempelvis inte haft några egna permissioner. Och han har vistats på en så kallad ro-avdelning och inte på en vanlig avdelning där det råder mera stress.

– Han har alltså inte prövats i friare miljöer, skriver åklagaren menar att det inte är klart att den förändring han genomgått är så stabil över tid att det är möjligt att nu omvandla livsstidsstraffet.

Ingen av de två andra som dömdes för polismorden, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv, har fått sina straff tidsbestämda.

Publisert:

LÄS VIDARE