Ettåring förlorade delar av tarmen efter läkarmiss

Publicerad 2019-06-01

Barnet som hade feber, diarré, blod i avföringen samt kräkningar, undersöktes vid två tillfällen på barnakuten i Malmö. Vid båda besöken fick föräldrarna beskedet att deras barn troligen drabbats av magkatarr.

Två dagar efter det andra besökte förvärrade barnets tillstånd och föräldrarna sökte sig på nytt till barnakuten, den här gången i Lund. Där upptäckte läkare att barnet led av en typ av tarmvred som främst drabbar små barn.

Enligt en lex Maria-anmälan som Malmö Lokaltidning tagit del av, behövde betydande delar av 1,5-åringens tarm opereras bort. Något, som enligt anmälan, innebär"livslång påverkan på närings- och vätskeupptag".

LÄS VIDARE