JO: Krimvården var inte redo för covid-19

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
JO ifrågasätter i stort om Kriminalvården var redo för den krissituation som pandemin medfört. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
JO ifrågasätter i stort om Kriminalvården var redo för den krissituation som pandemin medfört. Arkivbild.

Justitieombudsmannen (JO) riktar skarp kritik mot Kriminalvården gällande myndighetens coronaåtgärder. JO ifrågasätter om myndigheten var tillräckligt förberedd för krisen.

Den 12 mars beslutade Kriminalvården att stoppa möjligheterna för intagna i svenska häkten och anstalter att ta emot besök och genomföra permissioner. Utöver det tilläts endast permissioner som var absolut nödvändiga.

Enligt de nya reglerna fortsatte Kriminalvården att bevilja besökstillstånd, trots att man inte tillät de intagna att ta emot besök.

JO anser att det därmed är osäkert om de intagna kunde överklaga beslutet om rätten att ta emot besök, vilket ses som djupt otillfredsställande: "Effekten av den nuvarande ordningen blir densamma som om Kriminalvården tillfälligt skulle ha återkallat besökstillstånden. "

Stoppa dubbelbeläggning

Att endast tillåta permissioner som var "absolut nödvändiga" riskerar även att leda till schablonmässiga avslag. Det är väldigt problematiskt enligt JO.

JO tycker även att Kriminalvården borde infört fler åtgärder mot smittspridningen, som att begränsa dubbelbeläggning av celler där det inte är möjligt att upprätthålla fysisk distans. Det finns även tillfällen då nyintagna direkt placerats i en cell tillsammans med en annan intagen, vilket kritiseras med anledning av den uppenbara smittorisken.

JO ifrågasätter i stort om Kriminalvården var förberedd för den krissituation som pandemin medfört, och skriver att det rimligen bör "kunna krävas att det finns en bättre förberedelse för hur Kriminalvården ska hantera en smittspridning av en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom".

Tar till sig

Lennart Palmgren, Kriminalvårdens direktör för anstalt, häkte och frivård, säger i en skriftlig kommentar att man tar till sig av kritiken:

"Utvärdering och analys av Kriminalvårdens åtgärder under pandemin pågår redan, och kommer att fortgå framöver".

Det finns alltid utrymme för självkritik i sådana här frågor anser han:

"Samtidigt ska man förstås vara medveten om att detta är en krissituation som är svår att förbereda sig på, för alla. Dock har Kriminalvårdens strategi för att hantera smittspridning i sin helhet varit framgångsrik. För tillfället har vi noll bekräftat smittade".

PODD Därför pratas det så mycket om T-celler

I diskussionerna kring människors immunitet mot covid-19 har allting handlat om antikroppar. Nu menar vissa forskare att det kan vara minst lika viktigt att vi pratar om det som kallas för T-celler. Så - vad är T-celler för någonting - hur skiljer de här sig från antikroppar - och varför menar vissa att de här T-cellerna tyder på att långt många fler är immuna mot covid-19 än vad vi tidigare känt till?

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad: