Personer med antikroppar får besöka äldreboenden

Publicerad 2020-07-14

Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer under pandemin när det kommer till besök på äldreboenden

Symtomfria personer som har antikroppar mot covid-19 kan nu få göra besök inne på boenden. I dessa fall är det verksamhetens ansvar att försäkra sig om att testresultatet är tillförlitligt, testet får heller inte vara äldre än sex månader.

Socialstyrelsen rekommenderar fortsatt att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus.