Skånsk sajt ska stötta avhopparverksamhet

Av:  TT

Vägen ut kan vara svår – och avhopparen behöver ofta hjälp av myndigheter för att lyckas. Arkivbild.
Vägen ut kan vara svår – och avhopparen behöver ofta hjälp av myndigheter för att lyckas. Arkivbild.

Hur lämnar man en kriminell livsstil – och hur hjälper man bäst den som verkligen vill hoppa av?

Nu startar en ny skånsk sajt som ska vägleda kommuner och andra som kan hjälpa till.

– När det gäller avhopparärenden så kommer de ofta under stor press och drama. Man kanske är förföljd eller lever under hot. Då gäller det att myndigheter snabbt vet hur man ska göra, säger Ida Rosengren, regional brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Skåne.

– Det kan handla om timmar för att agera.

"Vad gör man"?

Den som lever kriminellt eller är aktiv i våldsbejakande nätverk har det ofta tufft, och om man väljer att hoppa av sker det sällan ostraffat. Ibland kan läget bli akut, samtidigt som den kriminella kanske har få andra att vända sig till förutom myndigheter.

Rutiner kring – och kunskap om – vad som krävs vid ett avhopp skiljer sig åt. I Skåne finns exempelvis väl inarbetad kommunal avhopparverksamhet i Landskrona, Helsingborg och Malmö. Men på andra håll kan det se annorlunda ut, påpekar Ida Rosengren.

– I mindre skånska kommuner kan det handla om att man inte har ärenden lika ofta, så när en socialsekreterare står inför klienterna så har man inte upparbetade rutiner på plats. Vad gör man?

För att hjälpa till har Länsstyrelsen i Skåne och polisen i regionen nu lanserat en ny sajt som ska vägleda vid avhopp. En slags steg för steg-guide vid avhopp, förklarar Rosengren.

– Det ger en bra översikt. Man kan följa lagstiftning och vem som ska ansvara för vad.

Utred noggrant

Sajten har arbetats fram de senaste åren, allt eftersom kommuner efterfrågat hjälp när det gäller avhopparverksamhet.

TT: Vad är viktigast att tänka på vid hjälp med avhoppare?

– Om det finns en hotbild ska alltid polis kopplas in och göra en bedömning. Det andra är utredning, säger Ida Rosengren och fortsätter:

– För att kunna lämna en kriminell miljö krävs stor motivation hos individen. Utred det noggrant.

Sajten vill även ge råd till den som funderar på att lämna sitt kriminella leverne. Ett stort steg som kan vara svårt att lyckas helt med på egen hand, då det många gånger handlar om att både skaffa jobb eller utbildning, flytta till nytt boende, byta umgänge och kanske säga upp kontakten helt med sitt tidigare liv.

– Främsta tipset till avhoppare är att ta kontakt med polis och socialtjänst.

Publisert: