Hälften av personalen har lämnat etikmyndighet

avTT

Publicerad:
Foto: Petra Älvstrand/TT
Flera anställda vittnar om dålig arbetsmiljö på statliga Etikprövningsmyndigheten. Arkivbild.

Runt hälften av personalstyrkan har slutat och anställda vittnar om en usel arbetsmiljö på den nystartade Etikprövningsmyndigheten, enligt fackliga tidningen Publikt.

– Känner man så är det något vi måste ta tag i givetvis, och det gör vi på alla sätt vi bara kan, säger myndighetens direktör Johan Modin till TT.

Snart ett år har gått sedan de tidigare sex etikprövningsnämnderna i januari samlades under den nya Etikprövningsmyndigheten – en övergång som inte varit problemfri.

Enligt Publikt har omkring hälften av de 20 anställda antingen sagt upp sig, tagit tjänstledigt eller gått i pension, trots att myndigheten inte varit verksam i ett år än.

Flera anställda vittnar om att de många avhoppen skett på grund av en allt högre arbetsbelastning och ett ärendehanteringssystem som inte fungerat. Samtidigt riktas kritik mot ledningen för bristfällig kommunikation och ett arbetsklimat med lågt i tak.

"Omfattande dialog"

Johan Modin är medveten om att övergången från sex nämnder till en myndighet har inneburit friktion.

– Generellt tycker jag att det har fungerat. Men problemen vi har stött på har varit större än vad vi räknat med. Vi har mycket kvar att göra, det är en verksamhet och organisation under uppbyggnad, säger han.

TT: En av era anställda beskriver arbetsmiljön som "horribel". Hur tänker du kring det?

– Så vill vi naturligtvis inte att någon som jobbar i vår verksamhet ska känna. Vi har en omfattande dialog för att fånga upp alla stämningar och oro hos de anställda så att de får komma till tals.

Samtidigt säger Johan Modin att man från ledningshåll har känt till att det finns ett missnöje bland personalen. Det något ledningen har försökt hantera löpande under året enligt Modin.

Måste utvärdera

Han pekar på ärendehanteringssystemet som har varit ett av verksamhetens stora problem. Systemet var tungt att arbeta med och bidrog till en hög stressnivå, men det är sedan slutet av september skrotat. Myndigheten håller på att upphandla ett nytt.

TT: Finns det anledning att vara självkritisk för dig och ledningen?

– Så är det väl alltid när det finns signaler om att anställda känner att arbetsmiljön är tuff. Vi måste hantera det och försöka se till att ingen känner så. Det handlar om att utvärdera de beslut vi har tagit, men också att lyssna och ha en tydlig dialog om varför vi gör det vi gör och hur vi tänker, säger han.

Publicerad: