Den gröna vågen sveper genom Europa

Greta Thunberg effekt på flera håll – utom i Sverige

Publicerad 2019-05-27

BERLIN/STOCKHOLM. Den gröna vågen sveper fram på flera håll i Europa.

Partier engagerade i miljö- och klimatfrågor har slagit rekord – och internationella medier pekar på en ”Greta Thunberg-effekt”.

– Den gröna gruppen kommer att vara större än någonsin i EU-parlamentet. Kvällen kommer att vara grön och fantastisk, jublade Bas Eickhout, toppkandidat för nederländska Groen links, enligt Le Monde.

Det är inte bara i Tyskland de gröna har all anledning att jubla efter att rösterna i EU-valet har räknats. Även i Frankrike, Irland, Finland och Nederländerna har partier med miljö- och klimatfrågor högt på agendan haft stora framgångar. 

– Det är inte särskilt förvånande. Vi har sett att gröna partier nått framgångar i val runt om i Europa den senaste tiden och har visat upp goda opinionssiffror i andra länder, säger Niklas Bolin, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Vad beror det på?

– En viktig orsak är att miljöfrågan och särskilt klimatfrågan har fått ökad betydelse bland väljarna. Traditionellt är det också de gröna partierna som gynnas av att dessa frågor ligger högt på agendan - eftersom de har relativt högt förtroende bland väljarna i dessa frågor.

I Tyskland refererade talespersoner för Die Grüne till Greta Thunbergs skolstrejk och rörelsen "Fridays for future".

I internationella medier pekar man också på en ”Greta Thunberg-effekt”.

”Framgången för den gröna vågen har byggts upp under flera månader och strejkerna, som initierades av de svenska aktivisten Greta Thunberg, 16, har inte bara vägrat tappa fart – de har också fångat ungdomars uppmärksamhet över hela världen”, skriver nyhetsbyrån AFP.

Även nyhetsbyrån Reuters nämner Greta Thunberg som en del i framgången för gröna partier.

”Mycket av miljörörelsen stöd kommer från yngre väljare, inspirerade av den 16-åriga svenska klimataktivisten Greta Thunberg och skolstrejker i dussintals länder.”

Gröna kandidaterna Ska Keller, till vänster, och Bas Eickhout poserar för media under starten av deras valkampanj i mars 2019.
Gröna kandidaterna Ska Keller, till vänster, och Bas Eickhout poserar för media under starten av deras valkampanj i mars 2019.

Vilken roll har Greta Thunberg spelat i EU-valet?

– Det är svårt att svara på. Det är tydligt att hon har rönt stor uppmärksamhet i stora delar av Europa och det är inte en orimlig gissning att uppmärksamheten kring henne också har påverkat såtillvida att klimatfrågan fått ökad betydelse. Dock svårt att säga i hur stor utsträckning det påverkat, säger Niklas Bolin.

Med rubriken "I Greta Thunbergs hemland rasar de gröna" uttrycker tyska tidningen Welt samtidigt förvåning över att Miljöpartiet i Sverige backar i årets EU-val.

– Den viktigaste orsaken är naturligtvis att MP har haft en ganska turbulent tid i regeringsställning och att förtroendet i allmänhet men även i miljöpolitik i synnerhet har naggats i kanten, säger Niklas Bolin.

Mandatfördelning EU-parlamentet

LÄS VIDARE