Coronapandemin

Varningen: El och fjärrvärme kan slås ut av smittan

MSB: Orosignalerna starkare än under hela pandemin

Av: 

Anna Sjögren

NYHETER

Smittkurvan pekar rakt uppåt och toppen är inte nådd.

Nu varnar Energiföretagen för att både elförsörjning och fjärrvärme hotas när rekordmånga är hemma sjuka eller i familjekarantän.

– Det är inte så att en stad stängs av nu, men risken finns faktiskt att det händer, säger Daniel Lundqvist, på branschorganisationen.

Smittspridningen i landet är på rekordnivåer. Under torsdagen nåddes ett nytt dygnsrekord i antalet smittade samtidigt som vågens, eller snarare väggens, topp inte är nådd. Och oron för att samhällsviktiga verksamheter ska påverkas av den höga sjukfrånvaron är nu större än någonsin under pandemin, säger Svante Werger, särskild rådgivare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Den bilden vi har av läget i samhällsviktiga sektorer är att det är ansträngt men inte kritiskt, men vi hör också en oro inför kommande veckor redan innan de nya scenarierna. Jag tror att man sett att smittan överträffat Folkhälsomyndighetens tidigare scenarion och tänkt att det kunnat bli värre, säger Svante Werger till Aftonbladet.

I Skåne larmar kommuner om 50 procents sjukfrånvaro i äldreomsorgen och Svenskt ambulansflyg har haft svårt med bemanning med flera piloter sjuka eller i karantän.

På MSB:s lista över samhällsviktiga sektorer finns även kommunala tjänster som vatten och avlopp, livsmedelsproduktion, transporter och elförsörjning.

Det är det sistnämnda som oroar mest just nu.

– Generellt är ju väldigt många sektorer beroende av el så att driften av våra elnät fungerar är naturligtvis jätteviktigt. Om de drabbas kan det få stora följdeffekter.

Svante Werger lyfter fram att elnätens drift kan vara sårbara då vissa funktioner kräver svårersatt specialkompetens.

Svante Werger, MSB.

”Kan inte hantera ett haveri”

Och flera energibolag vittnar om att man nu närmar sig ett allvarligt läge i vissa delar av landet. Både el- och fjärrvärmebolag har drabbats av hög sjukfrånvaro de senaste veckorna. Men värst är det för fjärrvärmebolag på mindre orter.

– Där drivs fjärrvärmesystemet ofta av en handfull personer, blir flera eller hälften sjuka eller hamnar i karantän blir det snabbt kritiskt, säger Daniel Lundqvist på enheten för energisystem på Energiföretagen.

Han säger att läget varierar mellan olika platser i landet, och har fått signaler från flera platser där läget är allvarligt. Det trots att besöksförbud råder på många anläggningar sedan början av pandemin och många håller skiftlag åtskilda för att minska smittrisk.

– I en mindre ort i Väst-sverige är fem av åtta sjuka eller i familjekarantän. Det är precis på gränsen av vad de klarar av. Om det blir ett haveri kan de inte hantera det. Ett värsta scenario är att ett bolag får en störning i produktionen och måste stänga värmen en tid, säger Daniel Lundqvist.

Högdalenverket är ett kraftvärmeverk som drivs av Stockholm Exergi.

Kräver undantag från karantän

Enligt SVT Aktuellt kan 100 000 svenskar sitta i karantän i slutet av januari om Folkhälsomyndighetens värsta-scenario blir verklighet. I dag kan personal inom sjukvården medges undantag från familjekarantän så att medarbetare kan återgå till jobbet snabbare.

Energiföretagen vill att även nyckelpersoner i flera samhällssektorer, som el- och värmebolag, ska kunna få det. Under torsdagen skickade man in en hemställan till Folkhälsomyndigheten om frågan där man också vill att personal prioriteras för testning.

I brevet som också skickats till socialminister Lena Hallengren och energiminister Khashayar Farmanbar riktas kritik mot regeringens coronahantering. Enligt kritiken har regeringen för ensidigt följt Folkhälsomyndigheten och Energiföretagen skriver att de ”inte sett några beslut där samhällskritisk verksamhet utöver hälso- och sjukvården vägts in på ett rimligt sätt”.

Folkhälsomyndigheten svarar via sin presstjänst att de tagit emot hemställan och att den behandlas. I övrigt har man inga kommentarer och hänvisar till Anders Tegnells uttalande i SVT Aktuellt under torsdagen.

– Vi har undantag för sjukvården och vi kommer att fortsätta diskussioner med andra verksamheter också, sa statsepidemiologen i programmet.

Anders Tegnell.

”Fjärrvärmen kan stängas av”

Tegnell lyfter fram förkortning av karantänstider eller att vissa personer utan symtom skulle kunna återvända till arbete som exempel man tittar på.

Daniel Lundqvist menar att en driftstörning kan få stora konsekvenser för allmänheten. 90 procent av de svenska flerfamiljshusen värms upp av fjärrvärme. Även samhällsviktiga verksamhetert som skolor, äldreboenden och sjukhus som använder sig av systemet.

Beskedet från Folkhälsomyndigheten är brådskande, menar Daniel Lundqvist.

– Ja, det är nu smittan ökar kraftigt och nu det behövs. Det är inte så att det kommer att hända att fjärrvärmen i en stad stängs av nu men risken finns faktiskt att det händer, säger Daniel Lundqvist.

ANNONS

20% Rabatt på solskydd & solkräm för alla hudtyper och behov! - Lloyds Apotek

Extern länk från LloydsApotek

Beställ här

Publisert:

LÄS VIDARE

Senaste nytt om coronaviruset

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Energiföretagen

Folkhälsomyndigheten

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap