Kritiken mot rapporten: En pamflett för Nato

Sex partier var överens om slutsatserna i Natoanalysen – men inte MP och V.

Vänsterpartiet kallar rapporten för en pamflett för Natomedlemskap.

Alla partier var representerade på en pressträff i dag där en rykande färsk säkerhetsanalys presenterades.

Flera experter, även från Finland, har tagit fram underlaget till de 42 sidorna som landat på politikernas bord. Rapporten ger ett underlag inför det beslut om Nato som väntas på måndag nästa vecka. Den kommer bland annat fram till att en ansökan inte innebär en risk för ett konventionellt militärt angrepp från Ryssland.

Men det som vid första anblick såg ut som total enighet var inte det. Två partier - MP och V - motsätter sig rapportens slutsatser.

”Får inga svar”

Håkan Svenneling (V) är kritisk till rapporten. Han menar att skrivelsen är en partsinlaga och pamflett för ett Natomedlemskap. 

Han säger att man inte har belyst riskerna med ett medlemskap och många frågar tas inte upp. 

– Vi får inga svar om trupper på svensk mark. Vi har sett en demokratisk tillbakagång i flera Natoländer. Det saknas en konsekvensanalys om vad ett medlemskap skulle innebära.

Han varnar för att ett medlemskap, snarare än att höja tröskeln för konflikter, snarare flyttar dem närmare Sverige.

– Jag är orolig att varje stormaktskonflikt framöver kommer att utspela sig vid Sveriges gränser.

– Det saknas en analys av vad ett svenskt medlemskap innebär. Jag är orolig att varje stormaktskonflikt kommer att utspela sig vid Sveriges gränser.

Dadgostar: Behöver behandlas på annat sätt

Vid en pressträff kritiserade även Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar rapporten.

– Att genomföra detta på ett så fåtal sidor beskriver vad det här är för slags produkt. Vi kan inte göra något annat konstaterande än att i sin helhet är detta en rapport som inte analyserar vad ett eventuellt Natointräde är för någonting och vad det skulle innebära för Sverige och Svenska medborgare, säger Dadgostar.

Hon fortsätter:

– Oavsett om man är för eller emot Nato så skulle det här behöva behandlas på ett helt annat sätt.

Utrikesminister Ann Linde (S) håller inte med om att negativa konsekvenser inte tas upp i rapporten och kallar det för ett gediget arbete.

Maria Ferm (MP) och Håkan Svenneling (V).
Maria Ferm (MP) och Håkan Svenneling (V).
Publisert:

LÄS VIDARE