MP: Stopp för fossila bränslen om åtta år

Sverige ska minska sina utsläpp med två tredjedelar till 2030 – alltså om åtta år. Då ska också alla fossila bränslen vara helt utfasade.

Det föreslår Miljöpartiet i sin klimatfärdplan med 224 punkter för hur Sverige ska nå klimatmålen.

– Planeten har gränser. Naturen har satt upp dem och vetenskapen har larmat om det, säger Märta Stenevi, språkrör.

I planen föreslår Miljöpartiet att arbetet med att göra Sverige fossilfritt ska skyndas på.

2030 ska de svenska utsläppen ha minskat med två tredjedelar och fem år senare ska de svenska utsläppen vara nära noll, enligt Miljöpartiets förslag. Det är tio år tidigare än jämfört med det klimatpolitiska ramverk som riksdagen klubbat.

– Vi står inte och stampar, vi har börjat springa. Men vi måste öka takten, säger Per Bolund under en pressträff på måndagen.

I sin klimatfärdplan tar Miljöpartiet upp hur omställningen ska ske i samhällets olika sektorer, bland annat transport, jordbruk och industri. Varje år måste Sveriges koldioxidutsläpp minska med omkring 15 procent, enligt planen.

”Vi vill se en omställningslag för alla fossila verksamheter för att fasa ut användningen av fossila bränslen”, säger Märta Stenevi.
”Vi vill se en omställningslag för alla fossila verksamheter för att fasa ut användningen av fossila bränslen”, säger Märta Stenevi.

Får köra på biodrivmedel istället

Försäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar ska fasas ut och upphöra 2025, något som Aftonbladet tidigare berättat om. Till 2030 ska ingen bil köra på fossilt bränsle. De som inte bytt till elbilar och fortfarande har fungerande bensin- eller dieseldrivna bilar då ska köra på biodrivmedel istället.

All användning av fossila bränslen som kol, olja och gas ska upphöra helt.

– Vi vill se en omställningslag för alla fossila verksamheter för att fasa ut användningen av fossila bränslen, säger Märta Stenevi.

Hur kommer det här att påverka människor på glesbygden som är beroende av bilen?

– Där måste vi ge människor stöd att ge människor till bästa tekniken. Bara för man bor på landsbygden ska man inte vara fast i fossilberoende som kan bli dyrt i framtiden, säger Per Bolund.

Han fortsätter:

– Vi måste ge ett större stöd till den som bor där för att köpa bil, jämfört med de som bor i staden. Staten måste också bygga ut infrastruktur för laddstolpar i de delarna av landet.

I Miljöpartiets klimatfärdplan finns 224 punkter för hur Sverige ska nå klimatmålen.
I Miljöpartiets klimatfärdplan finns 224 punkter för hur Sverige ska nå klimatmålen.

”Slår inte mot människor”

Enligt Miljöpartiet kommer omställningen att kräva massiva statliga satsningar, bland annat stöd till produktion och omställning av bilparken, förnybar energi och utbyggnad av elnät. satsningar på kollektivtrafik, järnväg och cykelnät i tätorter.

Språkrören ger inte på en exakt siffra för hur mycket klimatomställningen kommer att kosta, men underströk att det handlar om en massiv statlig satsning på hundratals miljarder.

– Under pandemin lärde vi oss att när vi är i en kris kunna göra de satsningar som krävs. Vi måste lära oss av det och se klimatkrisen som den kris den är, säger Märta Stenevi.

På frågan ifall partiets klimatfärdplan kommer att innebära svårigheter för vanliga människor svarar Stenevi:

– Vår ambition är att det inte ska slå mot människor. Med bättre transportsystem kan vi få ner dödlighet i trafiken, vi får renare luft och hav och nya jobb och utveckling av delar av Sverige som har haft det tufft en period. Det slår inte mot enskilda människor.

I augusti kom FN:s klimatpanel med en ny rapport som konstaterar att den globala uppvärmningen sker snabbare än väntat. Redan om 20 år har vi nått en höjning av den globala medeltemperaturen på 1,5 grad.

Publisert:

LÄS VIDARE