Ny studie: Cannabis ökar risken för covid-19 hos vaccinerade

Vaccinerade personer med missbruksproblem löper större risk att drabbas av covid-19 än vaccinerade personer som inte använder droger, visar en ny amerikansk studie.

De som regelbundet använder cannabis och kokain lider störst risk att drabbas.

Risken att få covid-19 trots att man är vaccinerad är högre bland personer som har drogmissbruk. Högst risk att få covid-19 har de som regelbundet använder kokain och cannabis, det visar en studie som förra veckan publicerades i den vetenskapliga tidskriften Wold Psychiatry.

Studien, gjord av forskare vid amerikanska National institute on drug abuse, har undersökt genombrottsinfektioner, alltså smitta bland vaccinerade. Studien har jämfört genombrottsinfektioner mellan personer som lider av olika former av missbruk och de som inte gör det.

Totalt har 579 372 personer i USA deltagit i studien, varav 30 183 var diagnostiserade med någon form av missbruksproblematik.

Utifrån det underlaget visar studien att det, bland vaccinerade, finns ett samband mellan drogmissbruk och risken att bli sjuk i covid-19.

Socioekonomiska faktorer

Bland vaccinerade med ett cannabismissbruk var risken att få covid-19 7,8 procent, bland vaccinerade personer utan utan ett drogmissbruk var andelen 3,6 procent.

Studien publicerades förra veckan i tidskriften World Psychiatry.
Studien publicerades förra veckan i tidskriften World Psychiatry.
Orsaken till att vaccinerade personer med missbruksproblem har högre risk att få covid-19 är att de ofta är socialt utsatta, enligt studien.
Orsaken till att vaccinerade personer med missbruksproblem har högre risk att få covid-19 är att de ofta är socialt utsatta, enligt studien.

Studiens resultat tyder på att den ökade risken bland personer med missbruk ofta beror på att de är socialt utsatta.

”Den högre andel personer med missbruksproblem kan delvis bero på beteenden som sätter personerna i situationer där risken att smittas är stor”, skriver forskarna i studien.

Dessutom menar de att det beror på att många droger har negativa effekter på immunsystem och på lungkapacitet. Personer med missbruksproblem är i högre grad multisjuka och har fler underliggande sjukdomar och diagnoser än de som inte missbrukar, konstaterar studien.

Gäller även unga och friska

Även yngre friska personer utan underliggande sjukdomar som regelbundet använder cannabis drabbades av covid-19 i större utsträckning än andra. Det menar studien kan bero på personernas beteende och på cannabis negativa effekt på lungkapacitet och immunsystemet.

”Vår studie visar att människor med missbruksproblematik är fortsatt utsatta även efter vaccination. Det bekräftar att det är viktigt för vaccinerade personer med missbruksproblematik att fortsätta vara försiktiga och skydda sig mot smittan”, skriver forskarna i studien.

Samtidigt poängterar de att risken att smittas av coronaviruset fortfarande är låg efter vaccination.

 

Vaccinerade som regelbundet använder cannabis och kokain lider större risk att drabbas än vaccinerade som inte gör det.
Vaccinerade som regelbundet använder cannabis och kokain lider större risk att drabbas än vaccinerade som inte gör det.

”Den högre andel personer med missbruksproblem kan delvis bero på beteenden som sätter personerna i situationer där risken att smittas är stor”, skriver forskarna i studien.

Dessutom menar de att det beror på att många droger har negativa effekter på immunsystem och på lungkapacitet. Personer med missbruksproblem är i högre grad multisjuka och har fler underliggande sjukdomar och diagnoser än de som inte missbrukar, konstaterar studien.

Gäller även unga och friska

Även yngre friska personer utan underliggande sjukdomar som regelbundet använder cannabis drabbades av covid-19 i större utsträckning än andra. Det menar studien kan bero på personernas beteende och på cannabis negativa effekt på lungkapacitet och immunsystemet.

”Vår studie visar att människor med missbruksproblematik är fortsatt utsatta även efter vaccination. Det bekräftar att det är viktigt för vaccinerade personer med missbruksproblematik att fortsätta vara försiktiga och skydda sig mot smittan”, skriver forskarna i studien.

Samtidigt poängterar de att risken att smittas av coronaviruset fortfarande är låg efter vaccination.

 

Publisert:

LÄS VIDARE