Om tredje världskriget kommer 2018 – då börjar det här

Kan tredje världskriget bryta ut 2018? Aftonbladet har kartlagt de fem brännpunkter där det i så fall kan börja. ”Det finns en större risk,” säger Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

”Det enda tredje världskrig man kan se måste involvera...”