DO granskar 40-tal företag efter Metoo-upprop

avChristoffer Nilsson

NYHETER

Diskrimineringsombudsman, DO, har beslutat att granska ett 40-tal företag inom media, kultur och juridik.

Beslutet beror på de uppmärksammade vittnesmålen som kommit fram i ljuset av Metoo-rörelsen.

– Det fanns anledning att göra en bredare tillsyn, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.

I samband med Metoo-rörelsen har vittnesmål om trakasserier och övergrepp skakat om flera branscher i Sverige.

Kulturarbetare, politiker och jurister har startat offentliga upprop och inom mediebranschen har flera fall väckt stor uppmärksamhet och debatt.

Nu inleder Diskrimineringsombudsmannen, DO, en granskning av ett 40-tal företag inom media, kultur och juridik, vilket SR först rapporterade.

Började som anmälan mot TV4

DO kopplades in genom en anmälan riktad mot TV4:s ledning. Enligt anmälan lät ledningen bli att hantera övergreppsanklagelser mot den kända profilen Martin Timell, anklagelser som Aftonbladet tidigare rapporterat om.

Beslutade att granska brett

DO beslutade då att inleda en mer omfattande granskning som inte bara riktar sig mot TV4.

”Beslutet innebär samtidigt att vi inte kommer att göra en riktad tillsyn mot TV4 eftersom vi bedömer att vi kan göra större nytta genom att göra en bredare tillsyn mot fler företag och organisationer. Detta med anledning av de många vittnesmål som lämnats den senaste tiden från olika delar av arbetslivet.”, skriver DO enligt SR.

Granskningen beskrivs som en utvidgning av en tillsyn med syfte att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner mot trakasserier.

Enligt Clas Lundstedt, pressansvarig på DO, kan man i nuläget bara säga att TV4 är ett av de 40-tal företagen som granskas.

– Inom media, juridik och kultur är det ett 40-tal företag som ska ingå i tillsynen. Indikationerna är att det är ett problem som finns i många olika branscher. Det fanns anledning att göra en bredare tillsyn och säkerställa att rutiner och riktlinjer finns, säger Lundstedt.

Bland medieorganisationer har bland annat profiler från Aftonbladet, SVT och SR anklagats. I flera fall har det lett till att anställda stängts av från sina jobb i väntan på att internutredningar avslutas.

Nyligen valde en tidigare chef på Aftonbladet – som hade gått vidare inom Schibstedkoncernen – att säga upp sig.