Svårt med skola för asylsökande

NYHETER

Asylsökande barn och unga har ingen skolplikt – men rätt till utbildning. Kommunerna ska erbjuda dem denna på samma villkor som andra barn.

Men i en rapport från Skolinspektionen pekar många kommuner på att ersättningsnivåer och ersättningssystem inte är anpassade efter rådande förhållanden, skriver Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på DN Debatt.

Ett grundläggande problem för kommunerna är att de inte har säkra uppgifter om hur många asylsökande barn som vistas där. För att kommuner och skolor ska kunna planera och ta sitt ansvar bör därför dagens sekretessregler – som hindrar Migrationsverket från att lämna uppgifter till kommunerna – ses över, skriver artikelförfattarna.

Antalet asylsökande i Sverige ökar för närvarande, till stor del på grund av situationen i Syrien. Cirka 18 procent av de asylsökande i Sverige är barn i skolåldern.

TT