Expert: ”Krävs oerhört lite för att bli deras fiende”

Publicerad 2015-03-05

Allt det som Amen har erkänt behöver nödvändigtvis inte vara sant.

Men bara det att Sverige överhuvudtaget nämns är allvarligt, menar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

– Det krävs så oerhört lite för att bli betraktad som fiende och ett mål, säger han.

Wilhlem Agrell är noga med att påpeka att man aldrig kan ta uppgifter i ”bekännelsevideor” som sanning.

Personer som säger saker under dödshot är vanskliga källor att knyta sakuppgifter till, som han uttrycker det.

– Det de säger där är ett budskap som al-Qaida eller andra terrornätverk vill ha fram.

Blotta faktum att Sverige nämns är dock betydelsefullt, vare sig det är sant eller inte, menar professorn.

– Det krävs så oerhört lite att ett land en institution eller individ ska rankas upp som en fiende och ett mål.

”Kolossala risker”

Den politiska dimensionen är också viktig, menar Agrell. Om Amens historia är sann har Sverige i alla fall indirekt hjälpt USA att genomföra de kontroversiella drönarattackerna, vilket kan vara politiskt känsligt, menar Wilhelm Agrell.

Han vill också lyfta fram den etiska sidan.

– Man utsätter personer för kolossala risker när man ber dem utföra uppdrag av den här typen, säger han.

”Säpo utsätter dem för fara”

Även Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, som har forskat mycket om Säpo, har synpunkter på hur säkerhetstjänsten behandlar sina informatörer.

– Man håller på och dealar, hotar och lovar saker. Men de utsätter sina informatörer för fara och det har jag sagt till Säpo många gånger, berättar han.

Kan ha skyldighet att samarbeta

Enligt Töllborg finns det ingenting i den svenska lagen som hindrar Säpo att tipsa exempelvis CIA om de har en källa som amerikanerna kan ha nytta av.

Säpo kan till och med ha en skyldighet att samarbeta med andra länders säkerhetstjänster.

– Säpo kan agera mäklare och säga ”vi blir inte förbannade om ni kontaktar honom”. Det påstår jag förekommer, säger Dennis Töllborg.