Vilks hårdbevakas under ny debatt

Av: Matilda Andersson

Publicerad:

Första offentliga framträdandet sedan attentaten i Köpenhamn

1 av 62 | Foto: ANDERS DEROS
Terrorattacken i Köpenhamn tros vara riktad mot konstnären Lars Vilks.

Det blir en stor polisinsats i Göteborg på torsdag när konstnären Lars Vilks gör sitt första framträdande sedan attentaten i Köpenhamn. Han deltar i en debatt om yttrandefriheten som Piratpartiets ungdomsförbund ordnar.

– Vi vill inte ge vika för extremisternas påtryckningar, säger förbundsordförande Gustav Nipe som förklaring till att man bjudit in den kontroversiella konstnären.

Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat valt att arrangera en paneldebatt om yttrandefriheten på Folkets hus i Göteborg på torsdag. Förbundets ordförande Gustav Nipe säger att man vill diskutera varför man inte kan prata om vissa saker eller bjuda in vissa personer utan hot om våld.

För att ge exempel på det har man bjudit in den kontroversiella konstnären Lars Vilks, som bland annat gjort den omtalade teckningen av profeten Muhammed som rondellhund.

– Upprinnelsen är att vi såg att Karlstad universitet ställt in en föreläsning med Lars Vilks på grund av säkerheten, trots att polisen bevakade det. Samma sak hände tidigare i Örebro. Det är ju illa när stora offentliga institutioner inte kan ha samtal med honom eftersom de är för rädda, säger Gustav Nipe.

”Extremisterna vinner”

Tanken var från början att debatten skulle ordnas inom Mediedagarna, som ordnas samtidigt i Göteborg, men där tackade man nej.

–  De sa att det inte gick att hålla debatten där. Jag vet inte exakt varför, men det var kanske för kort tid och för mycket arbete när den här personen kräver så mycket bevakning.

Att så många tackar nej till besök eller ställer in besök av Lars Vilks gör att det är extra viktigt att ta upp saken till diskussion, säger Gustav Nipe.

– Det känns som att extremisterna som använder våld och hot om våld vinner om vi ger vika för deras påtryckningar.

Men han har förståelse för den rädsla andra kan känna.

– Det är klart att vi känner respekt inför det också, man ska inte negligera bort det. Men vi känner oss trygga och vet att polisen gör ett bra jobb.

Har ni fått några hot mot evenemanget?

– Nej ingenting alls. Folk har hört av sig och sagt att det är bra att det lyfts upp och att vi inte låter oss kuvas för mycket.

Första framträdandet för Vilks

Detta är det första offentliga framträdandet som Lars Vilks gör sedan attentaten i Köpenhamn den 14 och 15 februari, där han var måltavla.

– Det är första gången jag kryper ut ur min cell sedan dess. Det har varit polisens beslut, säger han.

Han tycker att det ska bli roligt och är inte alls rädd.

– Alla kan känna sig lugna, just nu är man extra mycket på hugget. Och jag har varit med länge nu och vant mig vid hot, säger Lars Vilks.

Han säger också att det är ett bra tema att komma tillbaka till och säger att han själv inte alltid fått uttrycka sina åsikter när arrangörerna ställer in hans framträdanden.

– Jag får ju aldrig tala eftersom de agerar innan jag har framträtt. Kanske man borde lyssna på vad jag har och säga innan man bedömer mig?

– Så jag får vara tacksam för de som vågar bjuda in mig och ger möjlighet för mig framträda, säger Lars Vilks.

Särskild polisbevakning

Polisen i Västra Götaland har meddelat att man ska ha en särskild polisinsats i samband med debatten. Insatsen ingår i den så kallade ”nationella särskilda händelse” som polisen arbetar med efter attentaten i Köpenhamn.

Exakt hur den ser ut berättar man inte men säger att man har gjort hot- och riskbedömningar tillsammans med säkerhetspolisen (Säpo).

Vilken hotbild som finns mot Lars Vilks kan inte Fredrik Milder, pressekreterare för säkerhetspolisen, gå in på. Han kan heller inte säga om den ändrats efter händelserna i Köpenhamn.

– Det ligger i sakens natur att inte gå in på våra hotbildsbedömningar och berätta vilka hot vi ser. Då skulle vi förminska polisens chans att avvärja eventuella hot, säger han.

Paneldebatten hålls klockan 19. Föranmälning krävs för att delta.

Publicerad: