2014 – Ett riktigt skitår sett med internationella ögon

1 av 11
Ryska inrikesministeriets säkerhetsstyrkor försöker hindra krimska tatarer från att ta sig förbi en kontrollstation på vägen mellan Krim och Cherson i våras.
NYHETER

Framväxten av en farligare islamistisk terrororganisation än al-Qaida.

Ett nytt krig i Europa. Den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget.

Ovanpå det en dödlig sjukdom utan bot och hotet om ett nytt kallt krig.

Uppriktigt sagt var 2014 ett riktigt skitår sett med internationella ögon.

Nytt krig i Europa

Det började på sämsta tänkbara sätt när Ryssland invaderade halvön Krim som svar på en folklig revolt i Ukraina där den folkvalde presidenten Viktor Janukovitj störtades.

När president Vladimir Putin dessutom beslöt att införliva Krim med Ryssland markerade det slutet för 25 år av relativ fred i Europa där ingen med våld ändrade på Europas gränser.

I grunden handlar striden om att Putin inte vill acceptera att före detta sovjetrepubliker ansluter sig till Nato och EU och därmed försämrar hans chanser att på nytt göra Ryssland till en stormakt.

Den världsordning som etablerades när Berlinmuren föll och kalla krigets tog slut skakar i sina grundvalar. På många sätt har ett nytt kallt krig redan dragit igång.

Förtroendet mellan Ryssland och USA/Europa har ersatts av misstro och fult spel. Det enda som saknas är den ideologiska konflikten även om Putin försöker blåsa liv i anti-väst stämningar.

Ryssland uppträder alltmer aggressivt och hotfullt längs sina gränser och har kränkt ett antal länders luftrum, däribland Sverige.

Ingenting tyder på minskade spänningar under 2015. Tvärtom piskade Putin upp retoriken ytterligare i sitt tal till nationen i början av december där han anklagade väst för att försöka skapa en ny järnridå runt Ryssland.

Det nya kalla kriget mellan öst och väst har förpestat hela det internationella samarbetsklimatet där det blivit allt svårare för FN att agera i stora, viktiga frågor.

Humanitär katastrof

Inbördeskriget i Syrien går snart in på sitt femte år. Antalet döda uppskattas till 200 000. Närmare fyra miljoner syrier har flytt utomlands och ännu fler befinner sig på flykt inom landet. Kriget har utvecklats till en humanitär katastrof av enorma proportioner.

Omvärlden verkar trots det tämligen ointresserad. Bidragen från FN:s medlemsländer uteblir vilket tillfälligt tvingade organisationen att dra in matkupongerna till miljoner flyktingar. Vi vill inte ha hit flyktingarna till Europa men många länder är inte ens villiga att betala för att de ska tas om hand i närområdet.

Växande terrorgrupp

Enda gången under året som Syrienkonflikten engagerade omvärlden på allvar var när Islamiska staten, IS, i somras i rekordfart la under sig stad efter stad i Irak. Ett folkmord hotade på kurder och kristna grupper. Det kalifat, islamsk stat som IS grundade skapade panik i väst.

USA drog igång en internationell koalition med målet att krossa Islamiska staten.

Hittills har det gått knackigt. Med amerikanska bombningar har man med nöd och näppe lyckats stoppa IS expansion. Till målet att krossa gruppen är det ännu långt kvar.

Tusentals av IS krigare är muslimer bosatta i Europa som lockats av tanken på en islamsk stat. Med sina EU-pass är det ett potentiellt säkerhetshot när de återvänder. Säkert kommer fler länder att liksom Storbritannien införa förbud mot att strida med gruppen.

Kina mer aggressivt

I skuggan av Ryssland har även Kina visat en mer aggressiv sida mot grannländerna österut. Konflikten om ett antal öar långt ut i havet där det tros finnas gott om olja och gas på havsbottnen är gammal men Kina har under året skickat krigsfartyg som kört bort fiskare från grannländer som gör anspråk på samma öar.

Japans premiärminister Shinzo Abe ansåg i början av året situationen så allvarlig att han jämförde den med läget mellan Tyskland och England innan första världskriget bröt ut.

Extremt dödlig epidemi

2014 var året då ett hälsolarm blev en internationell politisk kris. När de första ebolafallen rapporterades från Västafrika ryckte omvärlden på axlarna. Den dödliga sjukdomen drabbade ju bara fattiga människor i Afrika. Men så började utländska läkare bli smittade. Fall upptäcktes i USA och Spanien. Plötsligt hamnade ebola högst upp på världens dagordning.

Något botmedel finns inte men den amerikanska militären hade låtit dra igång forskning av rädsla för att ebola skulle kunna bli ett vapen i händerna på terrorister. Den icke utprovade medicinen verkar ha räddat livet på några få utvalda som fick den.

Epidemin är fortfarande inte under kontroll i Sierra Leone och Guinea. Hittills har ebola skördat 6 300 liv och skrämt slag på världen.

Det är inte med några ljusa och optimistiska känslor som vi kliver in i 2015.

Värsta kriserna 2014

Syrien

Hände under året: Inbördeskriget som började våren 2011 när den arabiska våren spårade ur, fortsätter med oförminskad styrka. 200 000 döda hittills.

Framtiden: Inga tecken finns på att kriget går mot sitt slut. Inga konkreta fredsförhandlingar pågår. Alla slåss mot alla. Den västvänliga oppositionen framstår alltmer som den svagaste av de olika allianserna. Eftersom USA och Ryssland är oense blockeras säkerhetsrådet i frågan och FN kan inte ingripa.

Islamiska staten, IS

Hände under året: Få hade hört talas om Islamiska staten när dess trupper intog stad efter stad i ett blixtanfall mot norra Irak. IS är sprunget ur al-Qaida i Irak men är inte bara en terrororganisation utan styr nu stora städer som Mosul i Irak.

Framtiden: All uppmärksamhet och IS skickliga sätt att hantera sociala medier har lett till en ökad rekrytering av soldater från utlandet. Hittills har IS lyckats uthärda de amerikanska bombningarna utan stora förluster. Ingenting tyder på att vare sig USA eller något annat land är berett att sätta in marktrupper mot IS. Inga akuta hot finns därför mot IS maktställning.

Ukraina

Hände under året: Efter att den demokratiskt valde presidenten Viktor Janukovitj störtades i en folklig revolt så svarade Putin i slutet av februari med att skicka "gröna små män" till halvön Krim som sedan 1954 varit en del av Ukraina. Mindre än en månad senare hade Ryssland annekterat Krim trots omvärldens hot om sanktioner. Under sommaren stöttades ryssvänliga rebeller av Ryssland när de startade krig i östra Ukraina. 4 300 har dödats i det kriget.

Framtiden: Risken är uppenbar att detta, precis som områden i Gerogien efter Rysslands invasion 2008, blir en frusen konflikt för lång tid framöver. Ett krig som hindrar Ukraina från att utvecklas ekonomiskt och därmed försvårar regeringens uttalade vilja att närma sig EU.

Kalla kriget

Hände under året: Ryssland har under några år satsat stora belopp på att rusta upp sitt försvar. Under 2014 intensifierade man patrulleringen längs den ryska gränsen. Framförallt i luften. Ett antal incidenter inträffade över Östersjön och kring Alaska där ryska plan uppträdde hotfullt över internationellt vatten eller kränkte andra länders luftrum. Misstankar finns om att en rysk ubåt trängde in i Stockholms skärgård.

Framtiden: Ryssland fortsätter troligen sin markering av att man åter är på banan som militär stormakt. Däremot är det tveksamt om man kan fortsätta upprustningen i den takt man tänkt sig. Ett kraftigt sjunkande oljepris i kombination med ekonomiska sanktioner slår hårt mot den ryska ekonomin som antas hamna på minustillväxt under kommande år.

Ebola

Hände under året: Först såg det ut som otaliga andra ebolautbrott som snabbt skulle ebba ut. Sedan började antalet smittade fullkomligt explodera under kort tid. Överfulla sjukhus tvingades avvisa patienter. Ute i byarna är folk rädda och begraver själva sina döda vilket gör att smittan förs vidare. När utländska läkare smittades spred det ebolaskräck i hela världen.

Framtiden: I Liberia verkar utbrottet vara under kontroll men smittspridningen exploderar fortfarande i Sierra Leone. Sent omsider har utländska sjukhus och läkare kommit på plats. Men FN varnar för att det är för tidigt att blåsa faran över.

Kinas ö-strider

Hände under året: Kina har mer aggressivt börjat hävda sin rätt till ett antal öar i Kinesiska sjön, Senkaku/Diaoyutai och Spratleyöarna är några. Kina har skickat krigsfartyg för att köra bort fiskare från Vietnam, Filippinerna, Japan och Sydkorea som gör ansprång på samma öar. Våld har förekommit men än så länge inga fullskaliga väpnade konfrontationer.

Framtiden: Inga samtal är igång för att hitta en lösning vilket ökar risken för krigshandlingar. Många är rädda att Kina i takt med att man blir allt mäktigare och stärker sitt försvar tänker försöka ta öarna med våld. Vad Kina och de övriga vill åt är den olja och gas som tros finnas under havsbottnen.

Gazakriget

Hände under året: I mitten av juli inledde Israel en storoffensiv mot Gaza efter att militanta palestinska grupper utsatt civila områden i Israel för granatregn. I kriget dödades närmare 2 500 palestinier, de flesta civila och ett 60-tal israeler, majoriteten soldater.

Framtiden: De flesta räknar med att det bara är en tidsfråga innan ett nytt krig i Gaza. Inga fredförhandlingar pågår mellan Israel och palestinierna för att lösa den långvariga konflikten. Räkna med mer blodspillan under 2015.