Mejla

Wolfgang Hansson

Hjälporganisation eller förtäckt terrorrörelse?

Publicerad:
Uppdaterad:

Bilden av turkiska IHH inte entydig

Legitim hjälporganisation eller förtäckt terrorrörelse.

Bilden av turkiska IHH spretar rejält.

IHH, Insami Yardim Vakfi , var en av huvudfinansiärerna bakom Ship to Gaza. Det var aktivisterna på den turkiska båten som gjorde mer än passivt motstånd mot de israeliska kommandosoldaterna.

Israel satte 2008 upp IHH på sin lista över terroriststämplade organisationer. Men de är varken svartlistade av USA eller EU.

Tvärtom är IHH konsultativ medlem av Ecosoc, FN:s sociala och ekonomiska råd.

– Vi gjorde givetvis vissa kontroller av IHH innan vi gick in i den här koalitionen, säger Mikael Löfgren, pressansvarig för Ship to Gaza. Duger de åt FN så duger de åt oss var vår inställning.

Om Ship to Gaza gått längre tillbaka i sin reserach hade man funnit att det fanns gott om bevis på kopplingar mellan radikal islamism och IHH. I en studie från Danmarks Utrikespolitiska Institut pekas IHH ut för kopplingar till olika jihadistgrupper och även al-Qaida.

Polisrazzia

1997 gjordes en polisrazzia vid IHH:s högkvarter i Istanbul. Polisen hävdar att de fann vapen, sprängmedel och instruktioner på hur man tillverkar fjärrutlösta bomber. Trots dessa fynd blev det aldrig något åtal.

Den franske domaren Jean-Louis Bruguéres vittnade 2003 i amerikansk domstol om att IHH spelade en "central roll" i al-Qaidas misslyckade milleniumattentat i Los Angeles 1999.

Majoriteten av organisationens dubiösa kontakter verkar härröra från 90-talet. IHH verkar ha genomgått en rejäl ansiktslyftning på 2000-talet.

Man har en omfattande hjälpverksamhet i över hundra länder runtom i världen. IHH rycker ut vid alla större katastrofer. Man var tidigt på plats efter jordbävningen i Haiti liksom efter orkanen Katarina i USA.

Rika affärsmän

FN:s flyktingorgan UNHCR har sedan flera år ett avtal med IHH där de hjälper FN att ta hand om flyktingar i Turkiet.

– Bilden mina kollegor i Turkiet är bilden att IHH är en moderat, islamsk hjälporganisation utan några kopplingar till terrorism eller extremism, säger Hanne Mathiesen, pressekreterare på UNHCR i Stockholm. De är en av Turkiets största icke-statliga organisationer och del av en turkisk tradition att hjälpa människor i nöd utomlands.

IHH finansieras via välbärgade turkiska affärsmän och insamlingar i landets moskéer som kontrolleras av staten. Men det finns också obekräftade uppgifter om stöd från exempelvis Saudiarabien.

Israel kopplar i sin propaganda samman IHH med Hamas och al-Qaida men ger åtminstone inga moderna exempel på samarbetet.

Hade sådana funnits kan man vara rätt säker på att Israel lyft fram dem.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad: