BP försiktigt optimistiskt om läckan

Foto: Aktivitet under "top kill"-försöket.
NYHETER

New Orleans (TT-AFP-Reuters) Nu verkar det vara lera och inte olja som flödar ur källan på 1 500 meters djup i Mexikanska golfen. Och företrädare för BP är försiktigt optimistiska om att det senaste försöket att täta läckan ska lyckas.

– Vi kan inte helt bekräfta det eftersom vi inte kan ta prover. Och såvitt vi vet har vi varit framgångsrika med att få stopp på flödet, säger BP:s operative chef Doug Suttles på torsdagsmorgonen (svensk tid), bara några timmar efter det att oljejätten inledde det senaste försöket att täta läckan som orsakat den värsta miljökatastrofen i USA efter Exxon Valdez grundstötning utanför Alaska 1989.

Täcks med cement

Suttles är dock försiktigt optimistisk angående det nya försöket att stoppa läckan. Metoden som BP använder kallas Top kill och går ut på att pumpa in lera i hålet för att få stopp på oljeflödet. Därefter ska alltsammans täckas med cement.

– Jag tror att vi måste avvakta i ett dygn för att kunna se vad resultatet blir, säger Suttles.

Leran, som tillverkas för oljeborrningsindustrin, väger dubbelt så mycket som vatten. Den pumpas in i hålet med hjälp av en 30 000 hästkrafters kompressor.

– Vi behöver till slut kunna se att inget flyter upp till ytan. Då kan vi veta att det varit framgångsrikt, säger Suttles.

Enligt BP:s vd Tony Hayward går arbetet som planerat. Chansen att lyckas bedöms enligt honom som tidigare till 60–70 procent.

– Operationen fortsätter som vi planerade den, säger han.

Värre än befarat

Samtidigt kommer uppgifter om att oljekatastrofen drabbat Louisiana långt värre än befarat. Guvernören Bobby Jindal säger att hela 16 mil av delstaten Louisianas kust har drabbats av oljekatastrofen. Sträckan som påverkas är därmed mer än dubbelt så lång än tidigare beräkningar gjort gällande och längre än grannstaterna Alabamas och Mississippis sammanlagda kustlinje.

Guvernören riktar stark kritik mot BP och statliga myndigheter för att ha agerat "för lite och för sent".

Jindal efterlyser också mer statlig hjälp i form av utrustning, exempelvis saneringsfartyg. Han menar också att det brådskar med ett federalt godkännande av en plan för att bygga skyddsvallar för att hindra att olja tränger in i ekologiskt känsliga sumpmarker.

– Och vi har inte tid att vänta, säger han.

Sedan explosionen på en av BP hyrd oljerigg inträffade den 20 april, då elva personer omkom, har minst 5 000 fat olja per dygn läckt ut i havet.

Stopp

Vita huset väntas i dag ge besked om att all provborrning efter olja i vattnen utanför Alaska stoppas fram till 2011, uppger en senator i delstaten.

Stoppet är en direkt följd av oljespillet i Mexikanska golfen.

Enligt senator Mark Begich ska president Barack Obama också införa tuffare säkerhetskrav vid oljeborrning till havs, samt öka kraven på inspektioner av oljeriggar.

Beslutet om borrstopp påverkar Shell Oil som har planer på provborrning utanför Alaska i sommar.

TT