Så påverkas du om de rödgröna vinner valet

NYHETER

Klicka på bilden för att förstora

Så mycket vill de rödgröna höja – och sänka – skatter:

Skattehöjningar:

Avskaffat jobbskatteavdrag för miljonärer: 4,2 miljarder 2011 och 2012

Avskaffat rut-avdrag (avdrag för tex städning i hemmet): 1,95 miljarder 2011 och 2012

Minskat jobbskatteavdrag för att bekosta sänkt skatt för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga: 20,6 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på alkohol och tobak: 4 miljarder 2011 och 2012

Skatt på förmögna: 4 miljarder 2012

Höjd stämpelskatt på juridiska personers förvärv av fastigheter: 1 miljard 2011 och 2012

Höjd skatt på vattenkraft och kärnkraft: 4 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på handelsgödsel: 600 miljoner 2011 och 2012

Skatt på flourerande växthusgaser: 200 miljoner 2011 och 2012

Höjd koldioxidskatt: 10 resp 17 öre: 8,1 miljarder 2011 och 2012

Avfallsförbränningsskatt: 200 miljoner 2012

Trängselskatt på Essingeleden: 250 miljoner 2012

Skattesänkningar:

Skattesänkning för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Höjt reseavdrag med 75 respektive 150 öre: 450 miljoner 2011 och 2012

Sänkt skatt för pensionärer: 5 miljarder kronor 2011 och 2012

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag: 8 miljarder 2011 och 2012

Avskaffade socialavgifter för unga arbetslösa: 1,5 miljarder 2011 och 2012

Sänkt fordonsskatt på bussar: 200 miljoner 2011 och 2012

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2010