Quicks försvarare anmäler sig själv

avMikael Stengård, TT

Thomas Quicks tidigare advokat Claes Borgström anmäler sig själv till Advokatsamfundet.

Han vill att en objektiv utredning undersöker om han åsidosatt sina förpliktelser som försvarare.

I ett öppet brev på Dagens Nyheters debattsida kräver Claes Borgström "en objektiv och intellektuellt hederlig utredning" av om han åsidosatt sina förpliktelser som försvarare av Sture Bergwall, som då hette Thomas Quick, och därmed medverkat till att denne blev dömd för sex mord.

"Det har sagts att jag känt till bevismaterial som skulle bevisat att Bergwall var oskyldig till de mord han erkänt, att jag utan att protestera deltagit i en stor mängd polisförhör där Bergwall varit kraftigt neddrogad och att jag utan invändningar accepterat att polisen vid rekonstruktioner instruerat Bergwall till exempel hur han skulle hitta en viss plats", skriver Borgström.

"Inget fel"

Han understryker att han inte anser att han har gjort något fel och påpekar att den som gjort sig skyldig till sådana fel och överträdelser inte bör tillåtas fortsätta att verka som advokat.

Att anklagelserna utreds är viktigt för förtroendet för advokatkåren och det svenska rättsskipningssystmet, skriver han.

"Reagerade på Twitter"

Borgströms artikel fick Sture Bergwall att reagera direkt.

"Claes Borgströms grava passivitet som min försvare var förödande. Den förmätna tonen i dagens DN-artikel ändrar inte på det", skriver Bergwall på sin Twittersida.