Försvaret får betala för rödgrön budget

Försvaret kommer att behöva hårdbantas för att finansiera de rödgrönas skuggbudget som presenteras i dag.

Två miljarder per år ska dras in på förbanden och de fredsfrämjande insatserna.

Full sysselsättning, välfärd före nya stora skattesänkningar och starka offentliga finanser är kärnbudskapapet i de rödgrönas gemensamma skuggbudget som presenteras i dag.

"Det är en ny färdriktning för hela Sverige", skriver partierna i ett pressmeddelande.

I den nya färdriktningen ingår inte försvaret.

För att finansiera sin budget sparar de rödgröna två miljarder på försvaret per år.

Satsar på jämställdhet

Enligt budgeten kommer störst besparing att göras på förbandsverksamhet och beredskap. Satsningar kommer att göras på frivilligverksamheten, de nationella skyddsstyrkorna samt på försvarets jämställdhetsarbete, står det i skuggbudgeten.

Anslaget till fredsfrämjande insatser minskas bland annat för att Sverige inte kommer att åta sig ett nytt ramansvar för Nordic Battle Group om de rödgröna vinner valet.

Under 2011 ska 750 miljoner kronor dras in på förbandsverksamhet och beredskap, 540 miljoner kronor dras in på fredsfrämjandet, 20 miljoner på anskaffning av material och anläggningar, 450 miljoner på vidmakthållande och avveckling av material och anläggningar, 100 miljoner på forskning och teknikutveckling, 50 miljoner på FRA, 35 miljoner på Kustbevakningen och 60 miljoner på Högkvarteret.

Höjd skatt på alkohol och tobak

Andra besparingar är att förvärvsavdraget trappas ned och det blir en ny koldioxidskatt.

Ytterligare två miljarder beräknas komma in genom att höja skatten på alkohol och tobak.

De rödgröna vill öka tryggheten och höja kvaliteten på skola och barnomsorg. Förbättringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är andra satsningar.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN