Alliansen: förläng svenska insatsen i Afghanistan

Foto: Foto: RAHMAT GUL, STAFFAN LÖWSTEDT, AP
Stanna kvar Alliansen vill ha lång svensk insats i Afghanistan.

avCarina Bergfeldt

NYHETER

Alliansen vill förlänga den svenska styrkans insats i Afghanistan.

De kan också tänka sig att utöka det militära bidraget, de civila insatserna och stöd till rättsstatsuppbyggnad.

Det skriver Sten Tolgfors (M), Birgitta Ohlsson (FP), Kerstin Lundgren (C) och Holger Gustafsson (KD) i alliansens utrikes- och försvarsgrupp på DN:s debattsida i dag.

Det är bara genom att samverka med andra som Sverige kan nå sina utrikespolitiska mål.

Det anser fyra politiker i alliansens utrikes- och försvarsgrupp.

”Uttryck för solidaritet”

På dagens debattsida i Dagens Nyheter skriver Sten Tolgfors (M), Birgitta Ohlsson (FP), Kerstin Lundgren (C) och Holger Gustafsson (KD) om varför alliansen vill förlänga den svenska styrkans mandat i Afghanistan.

"Alliansen ser deltagande i internationella krishanteringsinsatser under tydligt folkrättsligt mandat som ett uttryck för Sveriges solidaritet och ansvarstagande i världen.

Utrikespolitik måste präglas av större noggrannhet och eftertanke än kanske något annat politikområde. Det Sverige säger utåt måste Sverige också kunna stå för”, skriver de fyra politikerna.

”Vi bygger säkerhet med andra”

De konstaterar att en rödgrön regering kommer att kräva att USA avvecklar sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser och att Sverige med omedelbar verkan ska lämna ledarskapet för den nordiska stridsgruppen 2011, (NBG 11).

Något som enligt dem skulle innebära att EU:s förmåga till snabb krishantering under denna period halveras och att Sveriges anseende allvarligt skulle skadas.

”Sverige är inte medlem i en militär allians men vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Länder som ställer sig vid sidan av ansvarstagande sviker inte bara behövande folk och länder utan lastar över ansvaret för fred, säkerhet, solidaritet och utveckling på andra”, skriver de.

Vill öka civila insatser

I debattartikeln berättar Alliansen att de är öppna för en utökning av det militära bidraget till insatsen om situationen kräver det och att de även vill öka de civila insatserna, både utvecklingsbistånd och stöd till rättsstatsuppbyggnad.

Tolgfors, Ohlsson, Lundgren och Gustafsson anser också att Sverige bör bidra med fler poliser och biståndet bör i högre grad kanaliseras till landets norra delar där den svenska insatsen är baserad.