Notan för snön – 3,5 miljarder

PLOGAR FÖR MILJARDER Vinterns kraftiga snöfall gör att kostnaderna skenar för väghållningen. Det kommer i sin tur resultera i sämre vägar – i sommar.

avMikael Hellmyrs

NYHETER

Snön ställer till stora problem i trafiken.

För att inte tala om ekonomin.

Slutnotan för vinterväghållningen i Sverige kommer att landa på 3,5 miljarder kronor – minst.

Årets snömängder kommer att kosta samhället miljarder i vinterväghållningskostnader. Utslaget på nittio dagar – tre långa och snörika vintermånader – kostar skattebetalarna 39 miljoner kronor per dygn.

Kostnaderna för enbart kommunernas väghållning, innefattande städer och större tätorter med stadsplan, landar i vinter på 1,5 miljarder kronor. Då är det lågt räknat.

– Det är mycket svårt att säga vad kostnaderna för vinterväghållningen kommer att gå på. Men eftersom det varit extremt mycket snö i vinter blir kostnaderna i alla fall inte lägre än 1,5 miljarder kronor, säger Örjan Eriksson, på Sveriges kommuner och landsting, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Kostnaderna för kommunerna innefattar bland annat snöröjning, saltning och personal.

Vägverket: ”12 miljoner dygn”

Ute på landsbygden och i mindre tätorter längs vägarna är Vägverket ansvariga väghållare. Deras totala budget för vinterväghållningen är två miljarder kronor. Men i nuläget är Vägverket osäkra på om man denna säsong klarar att hålla sig inom budgetramarna – enbart ett dygn med mycket snö kostar 12 miljoner kronor.

– Jag törs faktiskt inte svara på om vi kommer att kunna hålla oss inom budgeten. Men det måste ju få kosta. Det som är positivt är att vi inte behövt salta och ploga från Svealand och norrut sedan jultid. Där sparas mycket pengar, säger Thomas Andersson, pressekreterare på Vägverket där 10 000 personer enbart arbetar med vinterväghållningen.

”Sämre vägar i sommar”

Mycket snö innebär inte bara höga kostnader. Det kommer också att få följdeffekter för sommarens semesterfirare.

– Är det mycket snö på vintern så blir det höga kostnader som tas från totalbudgeten. Istället för ny vägbeläggning i vår och i sommar läggs pengarna på snöröjningen. Det blir helt enkelt sämre vägar till sommaren, säger Johan Danielsson, informationsansvarig på Sveriges kommuner och landsting.