Hon har cancer – tvingas jobba

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:
Uppdaterad:

Lise Lott, 52, har sjukersättning och skyddas inte av den nya lagen

Lise Lott Dinov, 52, har cancer.

Men hon kan jobba ändå, anser Försäkringskassan.

– Kan inte reglerna vara lite mänskliga? säger den förra undersköterskan.

Lise Lott Dinov lider av cancer och reumatism. Men Försäkringskassan menar att hon kan arbeta trots att hon har sjukintyg som säger motsatsen.
Foto: anders deros
Lise Lott Dinov lider av cancer och reumatism. Men Försäkringskassan menar att hon kan arbeta trots att hon har sjukintyg som säger motsatsen.

Aftonbladet kan i dag avslöja att riksdagens ändrade regler kring sjukförsäkringen inte skyddar alla cancersjuka.

Den nya lagen fredar sedan årsskiftet cancersjuka med sjukpenning från att utförsäkras. Men cancersjuka med sjukersättning – det som tidigare kallades förtidspension – omfattas inte av lagändringen. Deras sjukersättning kan fortfarande sänkas.

Lise Lott Dinov i Kungsbacka har sjukersättning sedan många år och opererades för lungcancer 2004.

När hon förra året begärde förlängd sjukersättning fick hon en chock. Försäkringskassan ansåg plötsligt att Lise Lott klarade att jobba två timmar om dagen från 1 juli 2009. Sedan dess får hon bara tre fjärdedels sjukersättning. Beslutet berodde på att sjukförsäkringsreglerna hade skärpts den 1 juli 2008.

”Jag bara föll ihop”

Förutom att hon inte är friskförklarad från cancern – enligt ett läkarintyg från 5 mars, skrivet av Bengt Bergman, välrenommerad lungcancerforskare och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset – lider hon dessutom av sömnapné och allvarlig reumatism sedan många år.

I mars fick Lise Lott Dinov det senaste avslaget från Försäkringskassans omprövningsenhet.

– Jag blev väldigt ledsen, jag bara föll ihop, säger hon.

Nu har hon överklagat beslutet om sänkt sjukersättning till länsrätten.

Att hon inte kan jobba framgår av flera läkarintyg.

”Jag gör bedömningen att det utifrån hennes lungsjukdom är uteslutet att hon klarar någon form av lättare arbete, till exempel stillasittande skrivbordsarbete”, skriver Bengt Bergman.

Lise Lott har bland annat jobbat som städare och undersköterska. Men 2001 förtidspensionerades hon på grund av reumatism, och 2004 skars en del av hennes högra lunga bort. Lise Lott har i flera omgångar fått cellgiftbehandling. Just nu väntar hon på provsvar som visar om hon har drabbats av skelettcancer:

– Jag hade blödningar i munnen och blev inlagd. Då gjorde de skelettröntgen. Nu lever jag på morfin. Jag har inte mycket ork kvar för någonting.

Tänker inte ändra lagen

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare hos Försäkringskassan, vill inte uttala sig om Lise Lotts fall, men säger generellt att sjukersättning kan nekas även den som inte är friskförklarad från cancer:

– Det räcker inte. Ska man ha sjukersättning tills vidare, då ska man aldrig kunna återgå i arbete.

List Lott Dinov vädjar till socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att hjälpa henne:

– Jag undrar om ministern hade klarat att arbeta i mitt tillstånd?

Husmark Pehrsson tänker dock inte ändra lagen. Det framgår av hennes mejlkommentar till Aftonbladet:

– Sjukersättning beviljas om arbetsförmågan är nedsatt för all framtid. Detta gäller alla sjukdomar eller skador. Om arbetsförmågan inte är nedsatt för all framtid kan man i stället få sjukpenning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga görs av Försäkringskassan, där läkares bedömningar är ett av de viktigaste underlagen.

Publicerad: