Hälsa

Flera förtida dödsfall kan undvikas

Av: 

TT

NYHETER

Undernäring och smutsigt vatten är inte längre på topp-tio-listan över riskfaktorer för dödsfall i världen.

Däremot har alkohol och kolesterol gjort entré.

Så får du ett längre liv

– Risken med ett ökande välstånd är att man får mer av de livsstilssjukdomar som vi haft länge i Västeuropa och USA, säger professor Lars Barregård vid Sahlgrenska akademien, som tillsammans med flera forskare runt om i världen har kartlagt 30,8 miljoner dödsfall i 188 länder.

I exempelvis Kina och Indien ökar övervikten snabbt, liksom rökningen, och konsekvensen blir att antalet förtida dödsfall också ökar.

Högt blodtryck ökar

Undersökningen, som publiceras i The Lancet, visar att högt blodtryck, rökning och fetma är de viktigaste riskfaktorerna för dödsfall globalt. Under 2013 orsakade högt blodtryck 10,4 miljoner dödsfall runt om i världen, en ökning med 49,1 procent sedan 1990 då initiativet till undersökningen togs.

– Högt blodtryck är en livsstilsfaktor, säger Lars Barregård. När vi blir överviktiga stiger blodtrycket liksom när vi får i oss för mycket salt.

Den största samlade effekten på hälsan kommer från dålig kost och undersökningen visar att en kombination av 14 kostrelaterade riskfaktorer ligger bakom vart femte dödsfall.

– Fast i många länder är det inte de här faktorerna som är de viktigaste. I de fattigaste länderna i Afrika är det i stället exempelvis luftföroreningar, undernäring hos barn och hiv-problemen.

Möjligt att påverka

Siffran 30,8 miljoner dödsfall som kartlagts är en ökning med över 20 procent jämfört med 1990, men om hänsyn tas till åldersfördelning och folkmängd så har den förtida dödligheten minskat med ungefär fyra procent.

– Det är framför allt miljöfaktorrisker, som vatten och handtvätt, som minskat.

Det positiva med resultaten, anser forskarna, är att många riskfaktorer är möjliga att påverka och med förebyggande insatser och en hälsopolitik som gynnar god kost, minskad rökning och mindre luftföroreningar skulle en stor del av dödsfallen kunnat undvikas.

– Alla de här 31 miljonerna dödsfall är sådana som i princip kan förebyggas, säger Lars Barregård.

ANNONS

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Extern länk från Apohem

Köp nu

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Hälsa