Fem miljoner till myggbekämpning

NYHETER

Nödropet inför myggexplosion vid Nedre Dalälven väckte miljöminister Åsa Romsons (MP) uppmärksamhet. Fem extra miljoner läggs nu på bekämpning.

Efter en snabbutredning om myggsituationen i Nedre Dalälvs-området beviljar Åsa Romson de fem extra miljoner kronor som Länstyrelsen i Gävleborg ansökt om. Det för att klara anstormningen mygg som väntas vid nästa översvämning. Knappt hann midsommar passera innan Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Uppsala län larmade om att årets pengar för myggbekämpning redan är slut.

– Det är inga vanliga mygg utan en väldigt aggressiv myggsort som attackerar väldigt aggressivt, säger Barbro Holmberg, landshövding i Gävleborgs län till Aftonbladet TV.

Hur bråttom är det med mer pengar?

– Det får ju vädret avgöra, men bråttom är det, säger Barbro Holmberg.

Romson förlitade sig på vädret

Länsstyrelsen i Gävleborg skrev till miljöminister Åsa Romson (MP) att en mygginvasion i området är outhärdlig för djur och människor. Så pass att människor får hålla sig inomhus. Ansökan skrevs på av landshövdingarna i Gävleborgs, Dalarnas, Uppsala och Västmanlands län. Romson kommenterade nyligen myggproblemet i TV4 med att ”vi får lite grann förlita oss till vädrets makter”.

– Det är klart jag hoppas att de som bor och verkar i området slipper plågan som det är med massförekomster av mygg. Jag hoppas att det löser sig på något sätt som blir bra för de boende oavsett om det är vädret, regeringen eller kommunerna som bidrar, säger Hans Wråhde, handläggare på Naturvårdsverket om Romsons tidigare taktik.

1000 larver per liter vatten

En ovanligt regnig sommar har gjort att de tre miljoner kronor som regeringen genom Naturvårdsverket först avsatt för i år redan är slut.

– Vi har inga pengar att avsätta för det här om inte regeringen säger åt oss. Det är främst en politisk fråga om staten ska bidra till finansiering eller om kommunerna ska stå för det, säger Hans Wrådhe.

Nu vänder alltså Romson från "väder"-taktiken och beviljar ytterligare fem miljoner kronor.

Översvämningar i Nedre Dalsälvs-området är ett omfattande och återkommande problem enligt ansökan som länsstyrelsen Gävleborg skickat. Redan i maj drabbades området av stora översvämningar. På många ställen hittades 1 000 larver per liter vatten vilket ledde till att över 3 800 hektar mark besprutades med det biologiska bekämpningsmedlet Bacillus thuringiensis israelenisis, Bti. Ytterligare en översvämning efter det ledde till bekämpning på över 4 400 hektar vilket tömde lagret på Bti.

Aftonbladet har sökt miljöminister Åsa Romson för en kommentar.

ARTIKELN HANDLAR OM